Önümüzdeki sene endüstri meslek liselerinde okutulacak dersler için aşağıdaki konularda notlara ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim. meydan26@hotmail.com
1. Manevraları planlamak, kontrol etmek ve yönetmek
1. Manevranın tanımı ve çeşitleri
2. Manevra ve lokomotif personeli ve bu personelde bulunması zorunlu manevra malzemeleri
3. Manevraların yönetimi ve yapılışı
4. Manevralarda hız ve frenler
5. Çeken – Çekilen araçlar ile hava ısıtma hortumları ve aydınlatma kablolarının bağlanması ve çözülmesi
6. Tren teşkil manevraları
7. Durdurma takozlarını kullanma
8. Manevra personel arasında anlaşma sağlanması
9. Makas hizmetleri
10. Manevra yollarının kontrolü ve gözlenmesi
11. Manevralarda işaretlerin görevlilere ulaştırılması
12. Manevra hareketi yapıldıktan sonra alınacak önlemler

2. Tren Muayeneleri
1. Giriş Muayeneleri
1. Yolcu trenlerin Giriş Muayeneleri
2. Yük Trenlerinin giriş Muayeneleri
2. Çıkış Muayeneleri
1. Yolcu trenlerin çıkış Muayeneleri
2. Yük Trenlerinin çıkış Muayeneleri
1.Dispeçer kumanda masasını kullanmak
1. TSİ sistemi
2. Trafik sistemi
3. Dispeçer kumanda masasını
2.TSİ sistemine göre trafiği sevk etmek
1. Sinyal renk bildirileri ve anlamları
2. Sinyallerin sönük olması görülememesi veya beyaz ışık vermesi
3. Sinyallerin tekrarlanması
4. Dur bildirisi
5. Seyirdeki düzensizlikler
6. Geriye gidiş ve tekrar ileriye gidişler
7. Sisteme ait makaslar
8. İzin verilen hızlar
1. Trafikle İlgili Teknik göstergeler
1. Tür kodu ve numaralama sistemi
2. Bölge kodları
3. Tren trafiğine ait tablolar
1. Net ağırlıkları taşıma belgesinde olmayan vagonlarda ağırlık tabloları
2. Lokomotiflerin soğuk sevkinde tren yükü tablosu
3. Vagon Fren Tipi konum tablosu
4. Azami dingil miktarı tablosu
5. Jeneratör vagonları ve lokomotiflerin besleme güçleri tablosu
6. Yol makineleri ne ait tablo
7. Eğime ve hıza göre çekilecek yük tablosu
8. Fren cetveli
9. Kaza ve tehir bültenleri
2. Trafikle İlgili Ekonomik göstergeler
1. Yolcu ve yük vagon çeşitleri, özellikleri
2. Ütilizasyon(verimlilik)
1. Ütilizasyon değerlendirme
3. Rotasyon(yer değiştirme)
1. Rotasyon hesaplama
2. Rotasyon safhaları
4. Hamton ve netton
1. Hamton. Km ve Netton. Km
2. Dingil. Km ve Mevki. Km
3. İmdat ve İptal (Trenlerin seferden Kaldırılması)
4. Taşıma Planları ve gerçekleşmeleri Karşılaştırma