Takip et: @yapisal

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: pratik beton karışım hesabı

 1. #1
  Yönetici YapisalAdmin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08-04-2006
  Mesajlar
  1.785
  Thanks
  110
  Thanked 340 Times in 156 Posts

  pratik beton karışım hesabı

  4. BETON KARIŞIM HESABI

  Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:
  Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar ) seçilmesi ve
  Uygun işlenebilirlik, dayanım ve dayanıklılıkta ve mümkün olan en ekonomik betonu elde
  edilebilmesi için bu bileşenlerin göreceli oranlarının hesaplanması. Söz konusu oranların belirlenmesi kullanılan malzemelerin niteliklerine ve betonun kullanım yeri ve koşullarına bağlıdır. Bu koşullar çoğunlukla şartnamelerde belirtilir.

  Beton karışım oranlarının belirlenmesi,
  Düşük maliyet,
  Yerleştirilebilme koşulları,
  Dayanım koşulları,
  Dayanıklılık koşulları ve
  Estetik koşullar
  arasında bir denge oluşturulması hesabıdır.

  Genel olarak bakıldığında, en ekonomik beton, gerekli su/çimento oranında ve istenilen işlenebilirlikte olup agrega/çimento oranı en yüksek olan betondur.

  Taze betonun yerleştirilebilirliği, kıvamı ( çökme ) ve işlenebilirliği ile tanımlanabilir. Bir betonun işlenebilirliğini etkileyen faktörler 3. bölümde açıklanmıştı. Kolayca anlaşılabileceği gibi, bu faktörlerin hepsi birbiri ile ilişkilidir.

  Dayanım betonu en önemli karakteristik özelliğidir. Diğer bir çok beton özelliği, genel hatlarıyla, dayanımıyla ilişkilendirilebilir. Kullanılan beton bileşenlerinin özellikleri ve ortam koşulları sabit olduğu sürece, su/çimento oranıyla dayanım arasında birebir ilişki vardır. Su/çimento oranı arttıkça dayanım azalır. Bu etkiye bir örnek aşağıdaki grafikte verilmiştir.  Öte yandan, sabit bir su/çimento oranı için beton dayanımı;
  En büyük agrega boyutundan,
  Agrega tane boyut dağılımı ( granülometri ), şekil ve yüzey pürüzlülüğünden,
  Kullanılan çimento cinsinden,
  Betondaki hava miktarından,
  Kullanılan katkıların cins ve miktarından etkilenir.

  Beton hizmet süresince donma-çözülme, ıslanma-kuruma, ısınma-soğuma, zararlı kimyasal etkiler, vb. etkilere maruz kalabilir. Böyle durumlar söz konusu olduğunda çeşitli önlemler almak gerekir. Bu önlemlere bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
  Alkali-agrega reaksiyonunun önlenmesi veya etkilerinin azaltılması için düşük alkalili çimento, puzzolanik katkı veya reaktif olmayan agrega kullanılmalıdır.
  Deniz suları, sülfatlı sular veya sülfatlı zeminlerin betonla teması söz konusu olduğunda, sülfata dayanıklı çimento, curüflu çimento veya puzzolanik katkılar kullanılabilir.
  Betonun aşınma direncini arttırmak için yumuşak maddeler içermeyen agregalar kullanmak gereklidir.
  Betonun geçirimliliğini azaltmak için su/çimento oranı azaltılmalıdır.
  Donma-çözülme etkisini azaltmak için hava sürükleyici katkı kullanılmalıdır.

  Yukarıdaki genel bilgilerden sonra beton karışım hesabının esaslarına geçilebilir.

  Bir beton karışım hesabı yapabilmek için gerekli ön bilgiler;
  Agreganın elek analizi ( granülometri ),
  Agregaların, çimentoların ve kullanılacak ise mineral katkıların özgül ağırlıkları,
  Agregaların birim ağırlığıdır.
  Bunlar laboratuvarda belirlendikten sonra beton karışım hesabına geçilebilir.

  Genellikle beton şartnamelerinde,
  Kabul edilebilir en yüksek su/çimento oranı,
  Kabul edilebilir en düşük çimento miktarı,
  Betondaki hava miktarı,
  Betonun çökme değeri,
  En büyük agrega boyutu,
  İstenilen beton dayanımı,
  Kullanılması istenilen katkılar ve/veya özel çimento tipleri belirtilir. Bunların hiç birisinin
  belirtilmediği veya tanımlanmadığı durumlarda çeşitli standartlar veya tanınmış beton kuruluşlarınca önerilen yöntemler kullanılarak beton karışım hesabı yapılabilir. Ancak, hangi yöntem ve nasıl kullanılırsa kullanılsın, yapılan bu hesaplardan sonra istenilen özelliklerin sağlanıp sağlanmadığı mutlaka dökümleri ile kontrol edilmelidir.

  Bir beton karışım hesabı genellikle aşağıdaki safhalardan oluşur.
  Taze betonun çökme değerinin seçilmesi,
  En büyük agrega boyutunun seçilmesi,
  Karışım suyu ve hava miktarının belirlenmesi,
  Su/çimento oranının belirlenmesi,
  Çimento miktarını hesaplanması,
  Agrega miktarının belirlenmesi,
  Agrega rutubet durumuyla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılması,
  Deneme beton üretimi yaparak kontrol ( ve gerekir ise hesaplarda düzeltme )

  Beton Karışım Hesabı Yöntemi ( TS 802 )

  1. En büyük agrega boyutunun belirlenmesi : Betonda kullanılacak en büyük agrega boyutu;
  Kiriş ve kolonların en küçük boyutunun 1/5’inden,
  Döşeme kalınlığının 1/3’ünden veya
  Donatı çubukları arasındaki temiz açıklığın 3/4’ünden büyük olmamalıdır.
  Çeşitli beton elemanlar için önerilen en büyük agrega boyutları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Eleman Donatılı duvar,
  kiriş, kolonlar Yoğun donatılı
  döşemeler Donatısız veya
  az donatılı
  elemanlar Donatısız
  duvarlar
  Elemanın en
  küçük boyutu ( cm ) Önerilen en büyük agrega boyutu ( mm )
  6-14 16 16 32 16
  15-29 32 32 63 32
  30-74 63 63 100 63
  ³ 75 63 63 100 100

  2. Agrega granülometrisinin ( tane boyut dağılımı ) belirlenmesi : En büyük agrega boyutuna göre agrega gradasyon sınırları aşağıda verilmiştir.
  Beton karışımı hazırlanırken agregalar genellikle betonyere iki veya üç değişik tane boyutu grubunda verildiğinden, bu gruplardan uygun olanı aşağıdaki tablodan seçilebilir.

  Beton agregaları tane boyutu grupları


  ııı Karışımdaki En Büyük Tane Boyutu (mm)
  8 16 32 63
  Tane Boyutu Grupları
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
  14
  16
  20
  25 0/4 4/8 - 0/4 4/16 - 0/4
  0/4 * 4/32
  4/16 -
  16/32 -
  - 0/4
  0/4* 4/32
  4/16 32/63
  16/32 -
  32/63 -
  -
  30
  35
  40
  45
  50 0/2 2/4 4/8 0/2 2/8 8/16 0/2
  0/2* 2/8
  2/8 8/32
  8/16 -
  16/32 0/2
  0/2* 2/8
  2/8 8/32
  8/16 32/63
  16/32 -
  32/63
  * Farklı su emme yüzdelerinde agregalar bir fazla boyut grubuna ayrılırlar.  3. Su/çimento oranının (S/Ç) seçilmesi : Betonda kullanılacak S/Ç, genellikle dayanım esas alınarak seçilir. S/Ç oranı, 28 günlük silindir basınç dayanımı arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Su/çimento oranı ile 28 günlük beton basınç dayanımı arasındaki ilişki


  ııı S/Ç Oranı ( Ağırlıkça )
  Normal Beton Hava Sürüklenmiş Beton
  45 0,38 -
  40 0,43 -
  35 0,48 0,40
  30 0,55 0,46
  25 0,62 0,53
  20 0,70 0,61
  15 0,80 0,71

  Dayanıklılık koşullarının ön plana çıktığı durumlarda ise aşağıdaki tabloda verilen değerler kullanılmalıdır. Yukarıdaki tabloda, dayanım koşulları için verilen oranlardan daha yüksek olmadığı takdirde kullanılır.

  Dayanıklılık koşulları için önerilen en yüksek S/Ç ( W/C ) oranları

  ı Dış etkiler (1)
  Sıcaklık farklarının çok olduğu ve donma çözülmenin sık olduğu bölgelerede Donma etkisinin çok az olduğu, ılıman, yağmurlu veya kurak bölgelerde
  Su seviyesinde veya su etkisinde kalan kısımlarda (2) Su seviyesinde veya su etkisinde kalan kısımlarda (2)
  Tatlı suda Deniz suyu veya sülfat etkisi Tatlı suda Deniz suyu veya sülfat etkisi
  İnce veya paspayı 2,5 cm’den az olan elemanlar, betonarme kazıklar, borular, görünür betonlar. 0,49 0,44 0,40(3) 0,53 0,49 0,40(3)
  İstinat duvarları, köprü ayakları, kirişler ve kolonlar. 0,53 0,49 0,44(3) - 0,53 0,44(3)
  Su altında dökülecek betonlar. - 0,44 0,44 - 0,44 0,44
  Zemin üzeri döşeme betonları ve kanal kaplamaları. 0,53 0,50 0.50 - 0,50 0,50
  Uzun süre donma-çözülme etkisi altında kalacak veya arkası toprakla doldurulacak. 0,53 - - - - -
  (1) Sert hava koşullarında hava sürükleyici katkı kullanılması uygundur.
  (2) Toprakta veya yer altı suyunda sülfat konsantrasyonu %2’den fazla ise.
  (3) Sülfata dayanıklı çimento kullanıldığı taktirde S/Ç 0,05 kadar arttırılabilir.  4. Taze betonun çökme değerinin seçilmesi : Bu konudaki öneriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Değişik yapı tipleri ve elemanları için önerilen çökme değerleri

  ıı Çökme değeri (mm)
  En çok En az
  Betonarme temeller 80 30
  Donatısız beton temeller, kesonlar, kanal kaplamaları, altyapı duvarları. 70 20
  Kirişler, döşemeler, betonarme perdeler, kolonlar, tünel yan ve kemer betonları. 100 50
  Yol kaplamaları, köprü ayakları. 50 30
  Tünel taban kaplamaları. 50 20

  5. Karışım suyu ve hava miktarının belirlenmesi : Aşağıdaki tabloda değişik agrega granülometrileri için taze betonun çökme değeri ile karışım suyu ve hava miktarı arasındaki ilişki verilmektedir.

  Yaklaşık beton karışım suyu ve hava miktarları

  Değişik agrega granülometrileri için beton karışım suyu miktarı ( kg/m3 beton)
  Çökme ( cm ) Normal beton
  A8 B8 C8 A16 B16 C16 A32 B32 C32 A63 B63 C63
  2 158 177 196 138 158 182 132 151 172 122 139 162
  4 160 180 200 140 160 185 135 155 175 125 140 165
  6 168 186 207 147 166 190 138 159 178 127 146 170
  7 168 190 208 147 167 191 138 160 179 128 147 171
  10 175 195 215 155 175 200 145 165 190 135 155 175
  12 188 207 231 166 188 213 155 177 202 145 165 193
  13 190 210 233 168 190 215 157 181 205 147 168 193
  15 195 215 240 175 195 220 165 185 215 150 175 200
  17 201 224 248 179 203 229 169 194 221 157 180 209
  Hapsolmuş hava miktarı ( % ) 3 2 1 0,5

  Çökme ( cm ) Hava sürüklenmiş betonlar
  A8 B8 C8 A16 B16 C16 A32 B32 C32 A63 B63 C63
  2 123 152 171 118 138 162 117 136 157 107 124 147
  4 135 155 175 120 140 165 120 140 160 110 124 147
  6 143 161 182 127 146 170 123 144 163 112 131 155
  7 143 165 183 127 147 171 123 145 164 113 132 156
  10 150 170 190 135 155 180 130 150 175 120 140 160
  12 163 182 206 146 168 203 140 162 187 130 150 178
  13 165 185 208 148 170 195 142 166 190 132 153 168
  15 170 190 215 155 175 200 150 170 200 140 160 185
  17 177 199 223 159 183 209 154 179 216 147 165 194
  Sürüklenmiş hava miktarı ( % ) 8 6 4,5 4


  6. Karışım hesabının yapılması : 1m3 sıkıştırılmış betonda bulunacak beton bileşenlerinin miktarları aşağıdaki bağıntı ile bulunur.
  Burada;
  Ç : Karışımdaki çimento miktarı ( kg )
  rÇ : Çimentonun yoğunluğu ( kg / m3 )
  S : Karışımdaki suyun miktarı ( kg )
  A : Karışımdaki agreganın miktarı ( kg )
  rA : Agreganın yoğunluğu ( kg / m3 )
  H : Betondaki toplam hava miktarı ( m3 )  Bu bağıntıda çimento miktarı, Ç “Yaklaşık beton karışım suyu ve hava miktarları” tablosunda belirlenen yaklaşık karışım suyu miktarının “Su/çimento oranı ile 28 günlük beton basınç dayanımı arasındaki ilişki” adlı tabloda ( veya“Dayanıklılık koşulları için önerilen en yüksek S/Ç ( W/C ) oranları” adlı tabloda) belirtilen S/Ç oranına bölünmesi ile elde edilir:  Çimentonun yoğunluğu, rÇ , çimento deney raporundan alınmalıdır.

  Taze betondaki hava miktarı “Yaklaşık beton karışım suyu ve hava miktarları “ tablosundan tahmin edilir.  Karışımdaki agrega miktarı ise, hacim olarak, kullanılarak hesaplanır.

  7. Karışım hesabının deneyle gerçekleştirilmesi : Beton karışım hesabı ile belirlenen beton bileşenlerinin miktarları kesin değerler olmayabilir. Bu nedenle, hesaplanan oranlar kullanılarak hazırlanan beton numunelerinin başlangıçta kabul edilmiş olan işlenebilme ve dayanım koşullarını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir. Öngörülen koşullarla deneme dökümünden elde edilenlenler arasında önemli fark çıktığı takdirde, girdiler uygun şekilde değiştirilerek karışım hesabı tekrarlanmalıdır.
  [Prof.Dr. H. Özkul, Prof.Dr. M.A. Taşdemir, Prof.Dr. M. Tokyay, Prof.Dr. M. Uyan ; Her yönüle BETON Türkiye Hazır Beton Birliği, Aralık 1999-İstanbul]
  <!-- / message --><!-- sig -->

 2. The Following User Says Thank You to YapisalAdmin For This Useful Post:

  Mrinteresting (28-11-2011)

 3. #2
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  25-05-2006
  Mesajlar
  107
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 1 Post
  Her Şey Var Da BaĞinti Yok

 4. #3
  Onursal Üye SerkanÇelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08-04-2006
  Mesajlar
  325
  Thanks
  0
  Thanked 48 Times in 29 Posts
  Tam olarak okumadım ama pekte pratik değil galiba..

 5. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  29-07-2007
  Mesajlar
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  hiş hoş bi açıklama değil

 6. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  13-03-2008
  Mesajlar
  4
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  http://www.insaatforumu.com/forum/sh...6340#post56340 word belgesindeki orjinalini burdan indirebilirsiniz

 7. #6
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  31-08-2007
  Mesajlar
  7
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  bnce güzel olmuş.eline sağlık kardeşim

 8. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  31-03-2009
  Mesajlar
  5
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  hazır hesap cetveli yokmuydu acaba pratiklik bakımından,,basit bir exe.program fılan vs.gibi

 9. #8
  Üye
  Üyelik tarihi
  18-05-2009
  Mesajlar
  29
  Thanks
  0
  Thanked 10 Times in 6 Posts
  açıklayıcı gelmedi sanki.

 10. #9
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  20-09-2011
  Mesajlar
  3
  Thanks
  6
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Doğrusunu sölemek gerekirse pek anlatılabilir olmadı ama zahmet edip birşeyler yapmaya kalkmış arkadaşımızı yermek yerine ufacık bir teşekkür sunabiliriz. Emeğine sağlık kardeşim.

 11. #10
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12-04-2009
  Mesajlar
  4
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  arkadaşlar bilip bilmeden konuşmayalım..TS standardına göre anlatmış..gayet açıklayıcı olmuş. exe programlarıyla mühendis olunmaz.hesap yapmayı alışkanlık haline getirin bi zahmet.eliniz kalem tutsun.

Benzer Konular

 1. Deniz kumunun inşaatlar da kullanımı!
  By YapisalAdmin in forum Betonarme Yapılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31-08-2010, 15:30
 2. Beton Teknolojisi Dersi Fİnal Sinavi
  By mikailozbey in forum Mühendislik dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 30-11-2008, 23:37
 3. Beton ile ilgili yaşanabilecek problemler,Fotoğraflı
  By SerkanÇelik in forum İnşaat Sistemleri ve Yapı Bilgisi
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 29-07-2008, 12:20
 4. Beton Borularda Korozyon Ve Katodİk Koruma
  By YapisalAdmin in forum Betonarme Yapılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-04-2006, 15:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •