Msheet programı ile yatay yüklü bir istinat tipi fore kazık çözmeye çalışıyorum
Elinde detaylı kazık betonarme hesap örneği olan varmı?