Takip et: @yapisal

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: İnşaat sektöründe iş güvenliği

 1. #1
  Paylaşımcı Üye merahli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10-04-2006
  Mesajlar
  113
  Thanks
  1
  Thanked 163 Times in 32 Posts

  Exclamation İnşaat sektöründe iş güvenliği

  İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

  Türkiye'deki inşaat şirketlerinde çalışan herkesin görevlerini yaparken insan sağlığı, iş emniyeti, güvenlik ve çevre koruması konularına sorumtuluk bilinciyle yaklaştıklarına inanıyorum. Türkiye'deki inşaat şirketlerinin ortak politikasında ve tüm şirket faaliyetlerinde aşağıdaki ilkelerin göz önünde tutulmasını öngörülmektedir..

  - Çalışma sırasında personelin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerini korumak.
  - Çevreyi korumak.
  - Maddi varlıkların zarar görmesini önlemek.
  - Personelin ve şirketin mal ve bilgilerini korumak.
  Türkiye'deki inşaat şirketleri emniyetli bir faaliyet ortamı sağlamak, iş sırasında meydana gelebilecek yaralanmaları önlemek ve çevre korunması konusunda yüksek bir standart tutturabilmek için aktif çaba harcamalıdır. Faaliyetlerinden etkilenebilecek herkesin sağlığını, emniyetini ve çevreyi korumak için, gerektigi yerde, yeni yeni önlemler geliştirmek, bunun yanı sıra personelin, malını ve bilgilerini korumak icjn de etkili önlemler almalıdırlar. Bu politikayı uygularken inşaat şirketleri;
  * Çalışma sırasında her türden yaralanmanın önlenebileceği ilkesini temel alıp ve faaliyetleriyle bağlantılı tüm kişiler arasıda yüksek bir emniyet bilinci, disiplin ve bu ilkenin gerekli kıldığı bireysel sorumluluk duygusunu geliştirmek için aktif çaba harcamalıdırlar.
  * Tüm çalışanlardan sürekli olarak yüksek düzeyde sağlık, emniyet ve çevre korunması bilinciyle hareket etmelerini beklemeli ve onların da bunun için gerekli beceri ve desteğe sahip olmalarını sağlamalıdırlar.
  * Hiyerarşik yapı içerisindeki sorumluluğun üzerinde özellikte durarak emniyet bilincini pekiştirmek ve çalışanların iş sırasnda sağlık ve emniyetlerini korumak ve geliştirmek için önlemler saptanması ve uygulanmasına aktif bir biçimde katılmasını sağlamalıdırlar.
  * Doğrudan denetimleri altında çalışan taşaronlardan, inşaat şirketleri Sağlık Emniyet-Çevre Korunması konulanndaki standartlarına tam anlamıyla uyan standartları benimsemelerini ve uygulamalarını istemelidirler. Donanım, hizmet vb. satın attıkları kuruluşların da aynı tutumu benimsemeleri için ellerinden gelen çabayı harcamalıdırlar.
  * Personelin, taşaronların ve inşaat şirketi grubuna bağlı şirketlerin, gerek kendilerine, gerekse halka ya da çevreye gelebilecek zararların bilincinde olmalarını sağlamalıdırlar.
  * Kazaları önlemek, herşeye rağmen meydana gelebilecek kazaları en aza indirmek ve bunlardan doğan zararı telafi etmek icin ellerinden geleni yapmalıdırlar.
  * Havayı, suyu, toprağı, bitki ile hayvan yaşamını şirket faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden koruyabilmek için en uygun, pratik önlemleri uygulamalıdırlar.
  * Çalışma sırasında emniyet ve sağlığı koruyucu pratik ve ekonomik önlemlerin geliştirilmesi amacıyla devlet kuruluşları, iş ve çalışma örgütleri, akademik ve mesleki kuruluşlarla görüşmelere katılmalıdırlar.
  * Bu alanlarda geliştirilen bilgi ve deneyimin başka kuruluşlara da aktardmasını kolaylaştırmalıdırlar.
  * Uzun vadeli planlamada yukarıda sözü geçen tüm alanlarda gelecekteki muhtemel gereksinmeleri ve beklenen gelişmeleri de dikkate almalıdırlar
  İŞ GÜVENLİĞİNİ DOĞURAN VE GELİŞTiREN NEDENLER
  BEŞERİ NEDENLER
  İnsan denen yaratıkta diğer canlılardan farklı olarak düşünme yeteneğinin var olduğu hepimizce bilinmektedir. İnsan neyin iyi, neyin kötü olduğunu karşılaştırır ve ona göre karar verir. İş hayatında, çalışanlar ve çalıştıranlar vardır. Çalıştıranlar, çalıştırdığı kimsenin güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu, yasalar ile kendine verilmiş bir insanlık görevidir. Çalışanlar ise, güven içinde çalışmak ve işten evine sağlıklı gitmek isterler. Bunun için bilhassa Ağır iş Tüzüğüne giren işyerlerinizde işçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin gerek işveren gerekse işçiler olarak sağlanmasını temin etmek zorundayız. Bu görevi, yasalarla zorlamanın dışında, insan olarak da yerine getirmek mecburiyetindeyiz.
  * EKONOMİK NEDENLER
  Çok eski tarihlerde, çok ilkel olarak yapılan çeşitli işyerlerindeki çalışmalarda iş kazaları önlenemiyordu. Ayrıca insan gücü boldu ve kazalar önemsenmiyordu. İnsanın düşünce yapısı geliştikçe insana verilen değer de süratle arttı. Hele insan çalışan ve değer üreten olarak düşünüldükçe bir kişinin kazaya uğramasının verdiği ekonomik kayıp gözönüne alınarak bir dizi tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu iş kaybını azaltmak veya asgari düzeye indirmek için her işkolunda gerekli tedbirler alınmaya başlandı. 2.nci Dünya Savaşından sonra ise İş Güvenliği belli başlı bir bilim dalı, hatta bir sanayi kolu haline geldi.
  * SOSYAL NEDENLER
  Bir iş kazası olduğu zaman bunun yalnız kazaya uğrayana tesiri olmaz. Kazaya uğrayanın çalıştığı işyerindeki arkadaşları o kısmın iş güvenliğinin az olduğu duygu ve kaygısına kapılırlar. İşveren kazaların çokluğundan dolayı işgücü kaybına uğrar ve yetişmiş elemanını kaybeder. Ayrıca kazaya uğrayanın yakınları, ailesi, aile bireylerinden birinin kazaya uğramasından dolayı maddi ve manevi büyük üzüntü duyarlar. Ayrıca işyerinde huzursuzluk ve tedirginlik de meydana gelir. Bütün bunların olmaması için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları uygulanmalıdır.
  Daha işe başlamadan, o iş yerimiz basit bir birim de olsa, en basitinden en gelişmişine kadar bütün güvenlik tedbirlerinin titiztikle ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi zorunludur.
  İŞGÜCÜ KAYBINI ÖNLEYEN, ÜRETİM VE VERMLİĞİ ARTIRAN NEDENLER
  İşgücü kaybını önlemek için gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bunun yanında rahat ve normal diyalog içinde istikrarlı bir iş ortamı sağlanmalıdir. Daha değişik bir anlatımla, işçi çalıştığı ortama güvenmelidir. Bir örnek vermek gerekirse; Yangına müsait üretim yapılan bir atelyede bir yangın söndürme cihazl bulunmazsa veya su ihtiyacı olan bir yerde çeşme akmazsa, iskeleleri takviye edecek direk dikme ve yeterli malzeme bulunmazsa işçi o kısma güvenemez. Güvenceli çalışma ortamı sağlanamadığı için her an bir kaza olabileceğini aklından çıkaramaz.
  İşçiilerimize güvenlik ortamının sağlanmasında, diğer bir konu güvenlik tedbirlerinin gösteriş olarak yapılmadığı fikrini vermektir. Eğer çalışmayan veya ömrünü tüketmiş bir yangın söndürme aletini peryodik süreleri içinde hiç kontrol etmezsek veya yönetmelikler gereğidir isteniyor, diye işçi]erimize çeşitli koruyucular; eldiven, baret, emniyet kemeri vs. verirsek ve bunun kullanılması konusunda isçiyi yönlendirmez ve eğitmezsek aldığmız tedbirler hiç bir işe yaramaz. İşçilerimiz bunları kullanmazsa, devamlı kaza olur ve büyük bir iş gücü kaybına uğrarız. Çalışma düzeni ve verimliliği arttıran sebeplerin başında İş Güvenliği tedbirlerini almak, bunların alınmasının gerekli olduğuna herkesi inandırmak gelmektedir. Bir kaza olmuşsa nedeni vardır. İncelemeli, tekrar olmaması için eğitim, İşçi Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması konusunda azami titizlik gösterilmelidir.
  İŞ KAZALARI
  TÜrkiye'de çalışan çeşitli iş kollarında binlerce işçi iş kazaları sonucunda hayatını yitiriyor. Özellikle bazı iş kollarında, örneğin, inşaat, taşımacılık, metalurji, orman sanayii ve madencilik dallarında, her yıl 5 işçiden biri ya yaralanıyor veya kazaya kurban gidiyor. Kazaların önlenmesi için İş Kanununun 76 maddesi harekete geçirilmiş böylece İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Bakanlıklarca oluşturulan Komisyon tarafından hazırlanmıştır. Şantiyelerimizde bu tüzükte öngörülen kazalarla ilgili yol gösterici ve önleyici talimatların yerine getirilmesi hususunda azami titizlik gösterilmesi kazaların önlenmesi veya asgari düzeye indirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
  Kayıtlardaki rakamlar dikkate alındığında bile korkunç boyutlara ulaşan iş kazalarının artmasında rol oynayan temel etkenleri;
  - Kazaların oluşunda denetim ve kontrol yetersizliği,
  - Geri teknoloji kullanma,
  - Eğitimsizlik (işyeri eğitimi dahil),
  - Koruyucu önlem yetersizliği, verilen koruyucuların titizlikle takip edilmeyişi, uygulamadaki ihmal ve önemsememe,
  - Sağlığa ve emniyete elverişli olmayan koşullar,
  - Deneyimsiz eleman istihdamı (ucuz işçi ve personel) yeni alınan işçiler için intibak ecğitiminin yapılmayışı. Bilhassa bu tür içilerin, yapacağı işin önemi ve bilincine vakıf olacak şekilde yetiştirilmemesi.
  - Kazaların neden, nasıl meydana geldiği, oluş nedenlerinin; aynı kazanın tekrarlanmaması ve ciddi önlemlerin kazadan önce kazadan sonra da alınmaması gereğinin sorumlu formenler, mühendisler, işyeri Güvenlik Şefi ve İşveren Vekili Şantiye Şefi tarafından da titizlikle ele ahnmaması.
  Herkes sağlıklı, dengeli ve güvenceli bir Çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna göre; bu ortami işyerlerimizde oluşturmak için gerekli önlemler alınmasının devamlılığını da acil ve zorunlu görmekteyim.
  İŞYERİNDE UYGULANACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
  GENEL KURALLAR

  * İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asımış bulunan ve asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.
  * İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafindan, zaman zaman tarafınıza bitdirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktir.
  * Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekiide yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın, amirinizin verdiği emirlete uyun. İşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar icin asılmış bulunan uyarı levhaları tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyulacaktır.
  * Uyarı levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan değitirilmeyecektir. İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları, örneğin; barer, emniyet kemeri, lastik çizme, gözlük,.... vs.'yi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak anbardan yenisini alın. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan koruyucuları almadan işbaşı yapmayın.
  * Düşme ve kayma tehlikesi olan ve üç metreden daha yüksek, kısımlarda çalışırken muhakkak surette güvenlik kemerini belinize takın. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği takdirde, anbardan kendir halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve ilave kendir halatın diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın.
  * Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemelerini iyi ve temiz bir şekilde kullanın, muhafaza edin. Şahısınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için icabında anbara teslim edin.
  * Beraber çalıştığınız işçi arkadaşları ve işerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın. İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları, getilişi güzel atmayın ve ortalıkta bulundurmayın.
  * İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları getişi güzel yerlere bırakmayın.
  * Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda çalışacağınız zaman ilk önce işyeri ilgili ve sorumluluklarından çatı merdiveni temin edin ve bunu kullanın ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalımayın.
  * İnşaat süresince, betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk taraflarına ahşaptan, sağlam şekilde korkuluk yapın. Bu korkulukları esas korkuluk yapılıncaya kadar sökmeyin.
  * İnşaatın veya işin yürütümü sırasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapın ve bu korkulukiarı geçit sökülünceye kadar sökmeyin.
  * Tavan veya döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (örneğin; Asansör, aydınlık...vs. boşluğu) korkuluk yapın veya bu delikterin üstlerini geçici bir süre için uygun şekilde kapatın. Korkuluk veya kapakları işyeri ilgili ve sorumlularının haberi ve izni olmadan sökmeyin.
  * İnşaatın kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle gezmeyin, bulunmayın, oturmayın ve yatmayın.
  * İşyeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın.
  * İşyerinde şaka yapmayın.
  * Yürürken önünüze bakın.
  * Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin.
  * Kuvvetli rüzgar olan kısımlarda yetkili ve sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmayın.
  * İşyeri içinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi,dere, nehir gibi yerlere kati surette girmeyin. İşyeri sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa, işyeri ilgili ve sorumlularının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin.
  * Vukua gelecek en ufak bir iş kazasının işi yeri ilgili ve sorumlularnaa haber verin.
  İŞ YERİNDE UYGULANACAK TEKNiK GENEL KURALLAR
  A: PERSONEL
  1- Yaşı 18'den küçük işçiler çalıştırılmayacaktır. Kalifiye eleman çalıştırılacaktır.
  2- Bütün personel saha içerisinde baret takacaktır.
  3- Binaların yükselen kısımlarında işçiler emniyet kemeri kullanacaklardır.
  4- İşçiler aldıkları malzemeleri (çizme, eldiven, beton çivisi, çekic, manivela vs.) hor kullanmayacaktar.(Parasal zimmet uygulanmalıdır).
  5- Koğuşlar ve tuvaletler temiz tutulacak, buralardaki armatürlerin korunması ve temiz tutulması için yeterli personel bulundurulacaktır.
  6- Koğuşların önünde yıkanmak için yer yapılacaktır.
  B: MAKiNA
  1- Beton döküm sırasında verilen vibratörler uygun sekilde kullanılacaktır. Vibratör şişeleri, uzun süre çalıştırılmayacak ve beton içine yatırılıp beton akıtılmayacaktır. Beton sonrası gerekli bakımı yapılacaktır.
  2- Santral ve beton pompası sahasının olduğu yerde sözleşme gereği iki personel bulundurulacak, buradaki gerekli bakım ve temizlik yapılacaktır. Olukta kalan beton el arabasına alınacaktır.
  3- Pompa borularının kelepçe ve Çantalarının beton sonrası gerekli temizliği yapılarak bir yerde depolanacaktır.
  4- Demir kesme ve bükme makinalarının yağları zamanında tamamlanıp aşırı miktarda kesme ve bükme işlemi yapılmayacaktır.
  C: KALIP
  1- Kalıp işi şantiyece verilen akslara göre doğru yapılacaktır. Aks çakımı bittikten sonra saha mühendisterine haber verilerek kontrol edilecektir.
  2- Aksların çakılması bizzat kalfalar tarafindan yapılacaktır.
  3- Kolon, perde panoları ve kirişlerin temizliği ve yağlanması beton öncesi mutlaka yapılacaktlr.
  4- Kolon ve perdelerin birleşim yerlerinde fuga çıtası kullanılacaktır.
  5- Kolon-perde ve masaların kenarlarına emniyet korkulukları mutlaka takılacaktır.
  6- Kalıpta döşeme dışı kalan yerler mutlaka pano haline getirilip imalata konacak ve zayiat önlenecektir.
  7- Kolon perde ve masa takımlarının demir aksamları söküm sonrası toplanarak, düzeltme yağlama gibi bakımları yapılacaktır.
  8-Tabliyedeki delikler için saç kalıplar yapılmıştır, kesinlikle bunlar kullanılacaktır.
  9- Söküm islemi tam yapılacak, hiçbir şekilde delik kenarlarında kolon ve kiriş yanlarında kereste bırakılmayacaktır.
  1O- Beton öncesi yerine konan kolon ve perde kalıplarının dipleri yıkanacaktır.
  11- Kapı ve pencere başlıklarındaki takviyeler yeterli miktarda yapılacaktır.
  D: DEMİR
  1- Kalıba yerleştirilen demirin yağlanmamasına özenle dikkat edilecek, yeterli şekilde bağ teli ile bağlanacaktır. Yüksek yerden, bağanmış demir üzerine kalıp ve demir atılmayacaktır.
  2- Demir işi biten tabliyedeki demir parçaları ve bağ telleri toplanacaktır.
  3- Demir işi bitirildikten sonra saha mühendislerine haber verilip kontrol ettirilecektir.
  E: BETON
  1- Tabliye döküm sırasında boru ağızından çıkan beton kürek ve gelberi ile yaylması sağlanacak ve ondan sonra vibratörle sıkıştırılacaktır.
  2- Beton yüzeyinin tesviyesi düzgün şekilde yapılacaktlr.
  F: AVADANLIKLAR
  1- İşçilere çeşitli işler için verilen baret, yağmurluk, emniyet kemeri, keser, şakül, matkap, sipral motoru, manivela, murç vs. gibi avadanlıklar taşeron zimmetine verilecektir. (Parasal zimmet uygulanacaktlr).
  2- Hasarı halinde bedeli tahsil edilecektir.
  3- Yukarıda belirtilen hususlara rivayet edilmediği taktirde cezai hükümler uygulanacaktır.
  4- Bundan böyle çalışmalarınızın daha güzel olacağı inancıyla gereğini rica ederiz,Çalışmalarınızda BAŞARILAR DİLERİZ.
  SANTİYEDE UYGULANACAK "KABA İNŞAAT" TEKNiK KURALLARI
  1- BETON İŞLERİ
  A- PERDE BETONLARI
  1- İç perdeler perde üst kotunda dökülecektir.
  2- İlk döküm dozajı yüksek olacaktlr.
  3- Beton dökülmeden önce perde içi sulanacak, ve bas paylarına dikkat edilecektir.
  4- Perde kalıbının şişip şişmediği kontrol edilecektir.
  5- Kat betonu söküldükten sonra donatdardaki ve perde betonu üzeri harç artıkları temizlenecektir.
  6.- Kiriş boşluğu bırakılacak ise iki yanı tahta ile kapanacak ve tekrar vibratör ile sıkıştırılacaktır.
  7- Brüt betonlar fuga çıtası üst seviyesinde tesviye edilerek dökülecektir.
  B- KOLON BETONLARI
  1- Kolon betonu dökülmeden önce sulama ve taraklama temizliği yapılacaktır.
  2- Betonlar kademeli ve sıkıştırılarak fuga çıtasının tesviyesinde dökülecektir.
  3- Kiriş boşluğu var ise, en düşük kiriş alt kotuna kadar dökülecektir.
  4- Betondan sonra demir ve kalıp temizliği yapılacaktır.
  C- DÖŞEME BETONLARI
  1- Betonlar fuga çıtasının üst seviyesinde olacaktır.
  2- Perde beton üstü ve kalıp içi temizliği tekrar gözden geçirilecektir.
  3- Perde ve kolon betonu üstleri sulanacaktır.
  4- Pas payları gerekli yerlerde konacaktır.
  5- Tel takviye olan yerler tekrar gözden geçirilecektir.
  6- Döşemede kot farklılıkları olmamak üzere, mastarlar kontrol edilecektir.
  7- Dilatasyondaki beton kotlarının uygunluğu sağlanacaktır.
  8- Tesisat kutuları etrafı iyi vibre edilecektir.
  9- Düşük döşeme yan kalıplarının ve tesisat boşluğu yan kalıpları sökümünde beton kopmalarının olmamasına itina gösterilecektir.
  10- Yagmurlu havalarda naylon örtü hazır vaziyette bullunacaktır.
  11- Beton bakım işleri gerekli müddette devam edecektir.
  12- Döşemedeki beton ek yerlerinm yapışmasına azami dikkat gösterilecektir.
  ŞANTİYEDE UYGULANACAK "KABA İNŞAAT" TEKNiK KURALLARI -2-
  II- KALIP İŞLERİ
  A- PERDELER:
  1- Döşeme betonu döküldükten sonra binada bütün akslar aynı zamanda işaretlenecektir.
  2- Perde tek yüz kalıpları konmadan önce ve konduktan sonra döşeme üstleri temizlenecektir.
  3- Perde söküldükten sonra bütün tahtalar dikkatle kontrol edilecek, şayet bozuk tahta var ise değiştirilecektir.
  4- Dış perde kalıbı yerine konulduktan sonra perdenin orta ve her iki kenarına aletle kot verilecek, verilen kot kolon üzerindeki kotları ile kontrol edilecektir.
  5- Perde üzerindeki kot çıtaları kesinlikle yenilnecektir
  6- Perde iç kalıbı konulmadan önce döşeme betonu üzeri temizlenecektir. Sonra perde kapanacaktır.
  7- Perde kalıbı konduktan ve kalıp kapandıktan sonra perdelerin üst seviyelerinden ip çekilecektir.
  8- Perdelerin kolonlara bakan yan yüz kalıpları iç perde üzerinde olmayıp dış kalıp üzerindeki çakılan çıta esas olmak üzere her seferinde ayrıca şakülünde konacaktır.
  9- Pencere ve kalıplar istavroz şeklinde takviye edilecektir.
  10- Perde üzeri harç artıkları firça ve ispatüla ile temizlenecektir.
  11- Kalıp sökümünde perde betontarının üstünden vurulacak kamanın betonu koparmamasına dikkat edilecektir.
  12- Perde kalıp sökülürken perde demirlerine yük verilmeyecek ve perde demirleri sallanmayacaktır.
  B- KOLONLAR
  1- Kalıplardaki kontraplak ve köşe çıtaların düzgün olması şart, kopuk ve arasına harç girmiş ise çıta sökülüp yenilenecektir.
  2- En düşük kiriş alt seviyesindeki fuga çıtaları fuga çıtasında aralık olmayacaktır.
  3- Kalıplar bağlandıktan sonra üst seviyelerinden muhakkak ip çekilecektir.
  4- Kolonlar kalıpları sökülürken köşe kamalarının kalmamasına dikkat edilecek, kolon demirleri sallanmayacak ve kolon demirlerine yük verilmeyecektir.

 2. The Following User Says Thank You to merahli For This Useful Post:

  maktas2000 (14-09-2008)

 3. #2

 4. #3

 5. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  23-04-2012
  Mesajlar
  4
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  -İnşaat Sektöründe İSG
  -Tünel ve Baraj Risk Analizleri
  -Farklı 4 Adet İnşaat Risk Analizleri
  -Kaza ve Ramakkala Prosüdür ve Formları
  -Talimatlar

  Arkadaşlar faydalı gördüğüm ve paylaşmak istediğim dökümanları linklerden indirebilirsiniz..umarım faydalı olur dökümanların bazılarını eklemek istedim ama birtürlü ekleyemedim..yukarıdaki linklerden dökümanları indirebilirsiniz şimdiden kazasız günler dilerim,

  Saygılarımla,

  Erkan DÜNDAR
  İş Güvenliği Uzmanı(C)

 6. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  23-04-2012
  Mesajlar
  4
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  -İnşaat Sektöründe İSG
  -Tünel ve Baraj Risk Analizleri
  -Farklı 4 Adet İnşaat Risk Analizleri
  -Kaza ve Ramakkala Prosüdür ve Formları
  -Talimatlar

  Arkadaşlar faydalı gördüğüm ve paylaşmak istediğim dökümanları linklerden indirebilirsiniz..umarım faydalı olur dökümanların bazılarını eklemek istedim ama birtürlü ekleyemedim..yukarıdaki linklerden dökümanları indirebilirsiniz şimdiden kazasız günler dilerim,

  Saygılarımla,

  Erkan DÜNDAR
  İş Güvenliği Uzmanı(C)

Benzer Konular

 1. 7-6-2008 iş ilanları
  By Halil ÇAKICI in forum Eleman arayanlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 09-06-2008, 10:58
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-04-2008, 13:25
 3. Inşaat Sektöründe Kazalar, Hastaliklar Ve Tehlikeler
  By inşaat34 in forum İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31-12-2007, 16:10
 4. yetkin mühendislik macerası
  By küçükmaaci in forum Kariyer Bilgi ve İpuçları
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 19-11-2007, 01:16

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •