İnşaat sektörünü düşündüğümüzde, diğer sektörlere göre biraz daha etik ve ahlaki değerlerin aşagıda olduğunu görürüz(kişisel görüş).Sektörümüzde malesef adam kandırma,zamanında ödeme yapmama,yanıltma.sözünde durmama diğer sektörlere göre yüksektir.Bu da insan kalitesi ile ilgilidir.Eğer herhangi bir sektörde insan kalitesi yüksekse o sektörde sorunlar azdır.Ancak insan kalitesinin düşük olduğu sektörlerde sorun fazladır.Peki inşaat sektöründe insan kalitesi düşükmüdür ? Cevabı basit evet İnşaat sektöründe insan kalitesi düşüktür.Çünkü hiçbirşey olamayan,hiçbir baltaya sap olamayan hiçbir yerde dikiş tutturamayan tipler hep inşaat sektörüne gelirler.İki insanı yönetemeyen tiplerin ,konuşamayan tiplerin müteahhitlik yaptığını biliyoruz.Eline keser alan kişinin kalıpçı olduğunu biliyoruz.Dolayısıyle çalıştığı alanla ilgili egitim almayan kişi burada bahsedilen kalitesiz insandır.Yoksa kişilik anlamında bir söylemde bulunmamız söz konusu değildir.İnşaat sektörüne gelen kişi ne iş olsa yaparız parolasıyle gelir.Ancak bir insan ne iş olsa yaparım diyorsa bilin ki o insan hiçbir iş yapamaz.Ne zaman ki inşaat sektöründeki insan kalitesini yükseltiriz işte o gün sorunlar çözzlüme aşamasına girer.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR