Takip et: @yapisal

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Beton Teknolojisi Dersi Fİnal Sinavi

 1. #1
  Üye
  Üyelik tarihi
  09-04-2006
  Mesajlar
  30
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 1 Post

  Beton Teknolojisi Dersi Fİnal Sinavi

  SORULAR
  1. Beton nedir?
  2. Hafif beton nedir?
  3. Beton çeşitleri nelerdir?
  4. Ağır beton nedir?
  5. Püskürtme beton nedir?
  6. Betonun avantajları nelerdir?
  7. Betonun dezavantajları nelerdir?
  8. Çimentonun ana bileşenlerini yazınız?
  9. Hidratasyon ürünleri nelerdir?
  10. Çimento tipleri nelerdir?
  11. Beton içerisinde agreanın ne tür bir görevi vardır?
  12. Agregaları kaça sınıflandırırız? Yazınız.
  13. Agregaların tane şeklinin önemi nedir?
  14. Agregalarda bulunabilecek zararlı maddeler nelerdir?
  15. Beton karışımında kullanılmaya uygun kalitedeki suyun özellikleri nelerdir?
  16. Kimyasal katkı maddeleri nelerdir?
  17. Mineral katkı maddeleri nelerdir?
  18. Katkı maddeleri kullanılırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
  19. Katkı maddesinin beton performansına yapacağı etki nedir?
  20. Beton yolların avantajları nelerdir?
  21. Yol betonlarında kullanılacak malzemelerin özellikleri nelerdir?
  22. Yol betonlarında uzun süreli performans için alınacak önlemler nelerdir?
  23. Hazır beton nedir? Kuru ve yaş sistemi açıklayınız.
  24. Beton kıvamını belirlemede kullanılabilecek yöntemleri yazınız.
  25. Kıvam kaybı nedenleri nelerdir?
  26. Hazır betonun teslim alınma kriterlerini yazınız.
  27. Hazır betonun dökümünde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
  28. Hazır betonun avantajları nelerdir?
  29. Püskürtme beton uygulamasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
  30. Lifli beton tiplerini yazınız.
  31. Çelik lifli betonların kullanım alanları nelerdir?
  32. Çelik liflerle polipropilen lifler arasındaki farklar nelerdir?
  33. Karbon ve polipropilen lifler arasındaki farklar nelerdir?
  34. Özel üretim teknikli betonlar nelerdir?
  35. Önsıkıştırılmış beton nedir?
  36. Prefabrik beton nedir?
  37. Hafif betonun dezavantajları nelerdir?
  38. Çelik liflerin betona sağladığı avantajları yazınız.
  39. Endüstriyel döşemelerde çelik lif kullanılmasının avantajları nelerdir?
  40. Kompozit malzeme nedir?
  41. Korozyon nedir?
  42. Kendiliğinden yerleşen betonun avantajları nelerdir?
  43. Silindirle sıkıştırılmış betonların kullanım yerleri nelerdir?
  44. Betonu yıpratan fiziksel etkenler nelerdir?
  45. Aşınma, erozyon ve kavitasyon nedir?Hasar nedenleri?Nerelerde olur?
  46. Betonun içerdiği boşluk boyutlarına bağlı olarak donma sıcaklığının değişimi?
  47. Durabilite ne demektir?
  48. Kimyasal etkilere maruz betonlarda nasıl önlemler alınmalıdır?
  49. Betonun kimyasal reaksiyonlarla bozunmasını anlatınız.
  50. Sülfatların betonda oluşturdukları zararlı etkenler nelerdir?
  51. Sülfat etkisine karşı alınacak tedbirler nelerdir?
  52. Etrenjit oluşumu hakkında bilgi veriniz.
  53. Alkali etkisi nedir?
  54. Alkali-silika reaksiyonunu etkileyen faktörler nelerdir?
  55. Buz çözücü tuzların betona etkisi nedir?Deniz suyu,buz çözücü tuzlar,alkol hakkında bilgi veriniz.
  56. Betonda çiçeklenme olayı nedir?
  57. Betonda çatlak oluşumuna sebep olan zorlanma mekanizmaları nelerdir?
  58. Çatlak oluşumu nedenlerini maddeler halinde yazınız?
  59. Plastik rötre çatlaklar hakkında bilgi veriniz.
  60. Plastik oturma çatlakları hakkında bilgi veriniz.
  61. Betonda kabuk şeklinde soyulmaya neden olan çatlamaların en sık görüldüğü bölgeler ve nedenlerini yazınız.

  YUKARIDA VERİLEN SORULARDAN YALNIZCA AŞAĞIDA SORU NUMARASI VERİLMİŞ OLAN 20 TANESİNİ CEVAPLANDIRINIZ…
  BÜTÜN FİNAL SORULARININ CEVAPLARI

  CEVAPLAR
  1) Beton;çimento,agrega(kum,çakıl ve/veya kımataş),su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda elde edilen,başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun hidratasonu nedeniyle katılaşıp istenilen şekli alarak,sertleşen kompozit bir yapı malzemesidir.
  2) Birim hacim ağırlığı 0.70-1.80 lg/dm3 arasında olan betonlara hafifi beton denir.Hafif betonlar genellikle yapı elemanlarında ses,ısı ve hafifilik özelliklerinin arandığı durumlarda üertilen betonlardır.
  3) Betonlar;basınç dayanımlarına göre(C16-18-20-25-30-35-40-45-50 gibi);birim ağırlıklarına göre:normal beton,hafif beton,ağır beton;üretildikleri yere göre:şantiye betonu,endüstriyel beton;özel betonlar olarak sınıflandırılır.
  4) Ağır betonlar,özellikle zararlı ışınlara karşı bir perde oluşturmak amacıyla kullanılan ve birim ağırlıkları 2.8-5.0 kg/dm3 arasında olan betonlardır.
  5) Püskürtme(Shotcrete,Torkret) beton sistemi;onarım ve yapım amacıyla önceden hazırlanmış betonun uygulama yüzeyi ve uygulama alanına hava basıncı yardımıyla belli bir uzaklıktan yüksek hızla püskürtülmesi ile elde edilen betondur.
  6) Betonu diğer yapı malzemelerinden daha elverişli kılan özellikleri (avantajları) aşağıdaki gibi sıralanabilir:
   Taze betonun plastik özelliği nedeniyle istenilen şekil ve boyutlardaki beton elemanlar kolayca üretilebilmektedir.
   Sertleşmiş beton elemanlar yapıdaki yerinde üretilebildiği gibi bir fabrikada önceden üretilebilmekte ve yapıya sertleşmiş beton elemanları olarak getirilip kullanılabilmektedir.
   Beton yerleştirme yöntemlerinde kolaylık ve çeşitlilik bulunmaktadır.
   Sertleşmiş beton oldukça yüksek basınç dayanımına sahiptir.
   Sertleşmiş beton,hizmet gördüğü süre boyunca,çevrede oluşan yıpratıca etkenler karşı diğer yapı malzemelerinin çoğundan daha dayanıklıdır.Bakım işlemleri ve masraf gerektirmemektedir.
   Beton,çelik donatılarla çok iyi aderans (kenetlenme) gösterebilecek kapasitede bir özelliğe sahiptir.Betonarme için birbirlerine yaptıkları mekanik katkılardan başka beton ve çeliğin ısısal genleşme katsayılarının çok farklı olmaması sıcaklık değişiklikleri nedeniyle bu iki malzemenin çok farklı davranmasını önlemektedir.
   Beton diğer yapı malzemelrine oranla daha ekonomiktir.Betonun anabileşenlerinden sadece çimento enerji harcanarak fabrikada üretilir.Diğer bileşenler düşük maliyetlidir.Ayrıca,sınırlı sayıda deneyimli mühendisin kontrolünde kalfa veya düz işçiler tarafından üretilebilmektedir.
   Beton estetik amaçla üretilmeye uygun özellikteki bir malzemedir.
  7) Betonun dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
   Sertleşmiş betonun çekme dayanımı düşüktür.
   Sertleşmiş beton gevrek özelliğe sahiptir.
   Beton,çevreden maruz kalabileceği ıslanma-kuruma veya sıcaklık değişimleri karşısında bir miktar hacim değişikliği gösterebilir.
   Beton,bir çok yapı malzemesi gibi,sabit yükler altında zamanla kalıcı deformasyon (sünme) gösterebilmektedir.
   Beton mükemmel bir geçirimsizliğe sahip değildir.İçerisne bir miktar su veya zararlı maddeler sızabilmekte ve betonun dayanıklılığını azaltabilecek olaylara neden olabilmektedir.
   Betonlardaki “dayanım/ağırlık” oranı metalllerde olduğu kadar yüksek değildir.Bu nedenle yüksek değerdeki betonların taşınabilmesi için,metallere göre,daha büyük boyutlardaki beton elemanların kullanılması gerekir.
  8) Çimentonun anabileşenleri aşagıdaki şekildedir:
  Anabileşenler Çimento kimyasına göre sembolü
  Dikalsiyum silikat,2CaO.SiO2 CSS
  Trikalsiyum silikat,3CaO.SiO2 C3S
  Trikalsiyum alüminat,3CaO.Al2O3 C3A
  Tetrakalsiyum alüminoferrit,4CaO.Al2O3.Fe2O3 C3AF
  9) Hdratasyon ürünleri;
  i. Kalsiyum silikatlar (C2S ve C3S) ve su (H) reaksiona girerek kalsiyum-silikat-hidrat (kısaca C-S-H) denilen bir ürün (C3S2H3) ile kristal yapıya sahip kalsiyum hidroksit (CH) meydana getirirler.
  ii. C3A ve suyun birleşmesi ile çok hızlı ve şiddetli bir reaksiyon gerçekleşmektedir.Sonuç olarak da,büyük olasılıkla,kübik kristalli C3AH6 (hidrogarnet) meydana gelmektedir.
  iii. Alçı,su ve C4AF ile de reaksiyona girerek muhtemelen;
  C AF + 2CH + 10H C AH + C FH reaksiyonu sonucunda kararlı kalırlar.
  10) Çimento tiplerinin TS’ye göre sınıflandırlması:
  Çimento Tipi Sembolü Çimento Tipi Sembolü
  Portland Çimentosu PÇ Sülfata Dayanıklı Çimento SDÇ
  Traslı Çimento TÇ Erken Dayanımı Yüksek Çimento LYÇ
  Uçucu Küllü Çimento UÇK Beyaz Portland Çimentosu BPÇ
  Katkılı Çimento KÇ Harç Çimentosu HÇ
  Cüruflu Çimento CÇ Çimento-Portland Silika Füme PSFÇ
  Çimento-Kompoze (A ve B) KZÇ Çimento-Portland Kalkerli PLÇ
  Çimento-Portland Cüruflu PCÇ Çimento-Puzolanik (A ve B) PZÇ
  Çimento-Portland Kompoze (A ve B) PKÇ Süper Sülfat Çimentosu SSÇ
  11) Agrega, betonun teknik özelliklerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Agreganın sağladığı teknik yaralar aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir:
   Çimento hamuru, zamanla, kuruyarak büzülme gösteren bir malzemedir.Betonun içerisinde bulunana agrega taneleri,çimento hamurunun zamana bağlı olarak gösterebileceği hacim değişikliğinin serbestçe yer alabilmesini belirli ölçüde engellemektedir.Bu nedenle,sadece çimento hamurundan oluşmuş olan bir malzemeye oranla,betonun göstereceği hacim değişikliği ve buna bağlı olarak yer alacak çatlaklar daha az olmaktadır.
   Beton yapımında kullanılan agregalar, genellikle, sert ve dayanımı oldukça yüksek olan malzemelerdir. Agrega dayanımının yüksek olması,beton dayanımının da yüksek olmasına katkıda bulunmaktadır.Sert ve dayanıklı agregalar,betonun aşınmaya karşı ve çevreden gelebilecek diğer yıpratıcı etkenlere karşı daha dayanıklı olabilmesine yardımcı olmaktadır.
  12) Agregalar için genel olarak yapılan sınıflandırmalar şöyledir:
   Kaynağına göre: Doğal, Yapay
   Özgül ağırlık veya birim ağırlıklarına göre: Normal ağırlıklı, Hafif,Ağır
   Tane büyüklüğüne göre: İr, İnce
   Tane şekline göre: Yuvarlak, Köşeli, Yassı,Uzun
   Yüzey dokusuna göre: Düzgün, Granüler, Pütürlü, Kristalli, Petekli
   Üretime (elde edilişlerine) göre: Doğal,Yan ürün,Isıl işleme tabi tutulmuş
   Jeolojil orijinlerine göre: Volkanik,Tortul,Metamorfik
   Mineralojik yapılarına göre: Silis mineralli, Karbonat mineralli, Mikalı,vb.
   Reaktif özelliklerine göre: Reakt, Reaktif olmayan
  13) Agrega tane şeklinin önemi: Agrega tanelerinin şekli, taze betonun işlenebilme özelliğini, ve buna bağlı olarak, betonun su ihtiyacını etkilemektedir. Çakıl gibi yuvarlak agregalarla yapılan betonların işlenebilmeye katkısı daha çok olmaktadır. Kırmataş gibi köşeli agregalar, sürtünme etkisiyle, taze betonun akıcılığını azaltmaktadır. O nedenle, yuvarlak agregayla yapılan belirli bir kıvama sahip olan betonların su ihtiyacı,aynı kıvama sahip fakat kırmataş agregayla yapılmış olan betonların su ihtiyacından daha az olmaktadır.İşlenebilmeyi arttırmak üzere,köşeli agregalarla yapılan betonlarda;daha çok ince agrega kullanılması gerekmektedir.

  Taze betonun su ihtiyacının artması,nispeten daha düşük dayanıma yol açmaktadır.Öte yandan,köşeli agregalarla yapılan betonlarda,agrega taneleri ile çimento hamuru arasındaki aderans daha iyi olmaktadır.Bunun muhtemel nedeni,köşeli agrega tanesinin yüzey alanının yuvarlak agrega tanesinin yüzey alanından daha büyük olamasıdır.Bu bakımda köşeli agregalarla yapılan betonların dayanımı,yuvarlak agregayla yapılan betonların dayanımından daha yüksek olabilmektedir.Yapılan araştırmalarda,köşeli agregalarla yapılan betonların eğilme ve basınç dayanımlarında,sırasıyla,%31 ve %22 artış görülmüştür.

  Agreadaki kusurlu tanelerin oranının çok olması,taze betonun işlenebilirliğini azaltmakta,su ihtiyacını ve hapsolmuş hava miktarını arttırmaktadır.Bu nedenle,kusurlu taneler,beton dayanımının v dayanıklılığının daha az olmasına yol açmaktadır.
  14) Agregadaki zaralı maddeleri aşağıdaki gibi gruplandırabilmek mümkündür:
   Organik maddeler,
   İnce maddeler (yıkanabilir maddeler),
   Kil toprakları,
   Hafif maddeler.
  15) İyi suyun tanımı için mühendisler deneyimlere dayanarak bir kural geliştirmişlerdir:Su içilebilir ise beton karışımında kullanılmaya uygundur.İçilebilir suların beton karışımında kullanılmasıyla,beton özelliklerinde çoğu zaman olumsuzluk görülmemekle birlikte,böyle bir genelleme yapılması yine de tam olarak doğru değildir.Zira,fazla miktarda şeker veya gaz içeren sular içilebilmekle beraber,beton karışımı için uygun olmayabilmektedirler.Öte yandan,içilemeyecek fakat beton karışımı için kullanılmaya uygun karışımlar da mevcuttur.

  Beton kaışımında kullanılmaya uygun su;betonun prizine,dayanımına,dayanıklılığına ve görümüne olumsuz etki yapabilecek türde ve miktarda yabancı maddeler içermeyen su’dur.Bununla birlikte,beton karışımı için uygun su kalitesi tanımının,bu gibi genel açıklamalrlr değil,betonla ilgili standartlar tarafından yapılması gerekmektedir..TS 500’e göre:”Karışım suyu asit reaksiyon göstermemeli (pH>7.0);içerisinde agresif karbonik asit,mangan bileşikleri,amonyum tuzları,serbest klor,yağlar,organik maddeler ve endüstri atıkları bulunmamalı;çözünmüş olarak en çok 15 g/lt,tüzer olarak ise en çok 2 g/lt madeni tuz,en çok 2 g/lt SO olmalıdır.”
  16) Beton teknolojisinde,kimyasal katkı maddeleri,”su içerisinde erime özelliği gösteren katkı maddeleri” olarak tanımlanmaktadır.Bunlar:
  a) Su Azaltıcılar (Akışkanlaştırıcılar)
  b) Priz Geciktiricikler
  c) Priz Hıızlandırıcılar
  d) Antifrizler
  Olarak tanımlanmaktadır.
  17) Mineral Katkılar:Çimento gibi öğütülmüş toz halde silolarda depolanan cüruf,uçucu kül,silis dumanı,vb. çeşitli maddelere ‘mineral katkı’ adı verilir.Mineral katkılar tek başına iken çimento gibi bağlayıcı bağlayıcılık özelliği taşımazlar fakat birlikte kullanıldıklarında çimentoya benzer görev yaparlar,olayısıyla çimento ekonomisi sağlarlar.Mineral katkılardan yüksek dayanımlı beton üretiminde de yaralanılır.Betonda kullanılacak mineral katkı maddelerinin mutlaka çok ince taneli durumda olmaları gerekmektedir.
  18) Katkı maddelerinin kullanımında bazı hususların bilincinde olmak çok büyük önem taşımaktadır.Bunlar,aşağıda sıralanmaktadır:
  I. Katkı maddesi,kötü bir beton karışımının veya kötü bir uygulamanın neden olduğu eksiklikleri gidermeye yeterli değildir.
  II. Katkı maddesi,standartlarda belirtilmiş olan değerlere uygun olmalıdır.
  III. Katkı maddesi hakkında üretici tarafından belirtilmiş olan hükümlere dikkat edilmelidir.
  IV. Katkı maddesinin ne dozda kullanılması gerektiğine dair üretici tarafından belirtilen değer,şantiydeki malzemelerle ve şantiye koşullarında yapılacak betonlar üzerinde denenmeli,üreticinin belitmiş olduğu değerin yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir.
  V. Katkı maddesi betonun birden çok özelliğini etkileyebilmektedir.Katkı maddesi betonun belirli bir özelliğini etkilemek üzere kullanıma sunulmaktadır.Ancak,aynı katkı maddesi,bu ana amacın dışındaki bazı beton özelliklerini de yararlı veya zararlı olarak etkileyebilmektedir.Bu nedenle,özellikle,betona zararlı olabilecek yan etkilerinin bilinmesi gerekmektedir
  VI. Katkı maddesinin betona katılmasına dair güvenilir yöntemlerin belirlenmesi gerekmektedir.
  VII. Katkı maddesinin etkisi,betonun içerisinde yer alacak malzemelerin tipine ve miktarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
  VIII. Katkı maddesinin kullanımında,beton özelliklerine sağlanacak iyileştirme,beton kullanmında elde edilecek kolaylık ve betonun ekonomikliği gibi faktörler gözönünde tutularak bu faktörler bir arada ve çok iyi değerlendirilmelidir.

  19) Katkı maddesinin beton performansına yapacağı etki şu faktörlere bağlıdır:
   Çimentonun kompozisyonu,
   Agrega gradasyonu ve agreganın zararlı madde içerip içermediği,
   Beton karışımındaki malzemelerin oranı,
   Bir başka katkı maddesinin beton içerisinde ayrıca yer alıp almadığı,
   Betonun karılma süresi,
   Katkı maddesinin betonun içerisine katılmasında takibedilen yöntem,
   Betonun sıcaklığı ve
   Kür koşullarıdır.
  20) Beton yolların üstünlükleri:
  1. Beton yolların yapısal ömrü fazladır,
  2. Beton yollar ekonomiktir.
  3. Beton yollar dayanıklıdır.
  4. Beton yollar daha kısa durma mesafesi sağlar.
  5. Beton yol akaryakıt tasarufu sağlar.
  6. Beton yollar gece görüşünü kolaylaştırır.
  7. Beton yolun hammadesi %100 yerlidir.
  8. Beton yol her mevsimde her türlü koşulda uygulanabilir.
  9. Beton yol çevrecidir.
  10. Beton yolun yatırım maliyeti daha düşüktür.
  21)Yol yapımında kullanılacak beton malzemelerinden istenilen belli başlı özellikler şunlardır:
  i. Kullanılacak kimyasal katkıların brbirleriyle ve bağlayıcı malzemelerle etkileşimi ön deneylerle belirlenmelidir.
  ii. Kullanılacak agregaların sağlanaağı kaynaklar belirlenmeli,kalite kontrol deneyleri geliştirilmeli ve alkali-silika reaktivitesi deneyleri yapılmalıdır.
  iii. Kullanılacak çimentonun kimyasal özelliklerinin ve inceliğinin beton özelliklerine etkisi belirlenmeli ve kullanılacak agrega tipine göre alkali içeriği tesbit edilmelidir.
  iv. Kullanılacak su/çimento oranı sistematik bir şekilde belirlenmeli ve bunun geçirimliliğine oranı tesbit edilmelidir.
  v. Kullanılacak malzeme karışım oranları,betonun dayanıklılığı yönündensorun çıkarmamalı ve donma-çözülme hasarlarına yol açmamalıdır.
  22)Beton yolun hangi çevresel etkilerin etkisinde kalacağı hesaba katılarak,çeşitli sorunlarla karşılaşmamak için aşağıda belirtilen önlemler alınabilir:
  • Kullanılmakta olan deney kriterlerinin,betonun bir yol malzemesi olarak kullanımında yeterli olup olmadığı incelenmeli ve gerekirse ek deneyler ve kriterler ortaya konulmalıdır.
  • Donatı konulması durumunda korozyona karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
  • Uygun bir drenaj sistemi ve bakımı uygulanarak beton yolun daha uzun ömürlü olması sağlanmalıdır.
  • Otoyollarda gittikçe artan trafik nedeniyle,yeni yol projesi şartları getirilmesi ve uygulannası kaçınılmaz olmuştur.Yeni yolların inşaası ve bakımı,eski yolların onarımı ve yeniden inşaası gibi zamanla ve kabul edilebilir bir servis düzeyi sağlanmalıdır.
  • Proje tasarımı ve inşaat teknikleri,onarım işleri için uygun olarak hazırlanmalı ve böylece onarım nedeniyle oluşacak zaman kayıpları en aza indirilmelidir.
  23)Hazır Beton;bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda biraraya getirilen malzemelerin,beton santralında veya mikserde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye ‘taze beton’ olarak teslim edilen betona ‘Hazır Beton’ denir.

  Hazır beton üretiminin ölçme ve karıştırma işlemlerinin santralde veya transmikserde yapılmasına göre iki farklı şekli bulunmaktadır:Kuru Sistem ve Yaş Sistem

  Kuru karışımlı hazır beton;agrega ve çimentosu beton santralinde ölçülüp santralde veya transmikserde karıştırılan,suyu ve varsa kimyasal katkısı ise teslim yerinde ölçülüp karıştırılarak ilave edilen hazır betondur.

  Yaş karışımlı hazır beton;su dahil tüm bileşenleri beton santralinde ölçülen ve karıştırılan hazır betondur.
  24)Betonun işlenebilme özelliği kıvamı ile tayin edilebilmektedir.Yeni standart (TS-EN 206-1) taze betonun kıvamını,aşağıda verilenlerden herhangi birisiyle ölçülebileceğini belirtmektedir:
  • Çökme deneyi,(EN 12350-2’ye göre)
  • Vebe deneyi,(EN 12350-3’e göre)
  • Sıkıştırılabilme derecesi,(EN 12350-4’e göre)
  • Yayılma tablası deneyi,(EN 12350-5’e göre)
  • Özel uygulamalarda kullanılacak betonlar (rutubetli toprak kıvamında beton gibi) için kıvam,şartname hazırlayıcı ve imalatçının birlikte karar vereceği özel metot kullanılarak.
  25)Betonu Taşıması Sırasında Kıvam Kaybının Muhtemel Nedenleri:
  • Betonun yalancı priz yapması.Bunun önüne karıştırma işlemine devam edilerek geçilebilir.
  • Uzun taşıma mesafeleri.Yol boyunca beton priz almaya başlayabilir.Kaışım suyu da buharlaşabilir.
  • Dökümden önce aşırı karıtırma süresi.
  • Sıcak hava şartları.
  26)Hazır betonu teslim alınma kriterleri aşağıdaki şekildedir:
  1. Her transmikser irsaliyesi betonu basmaya başlamadan önce kontrol edilmeli,siparişe uyugn ulduğundan,taşıma süresinin geçmediğinden emin olunmalıdır.
  2. Kıvam gözlenmeli (gerekirse çökma deneyiyle kontrol edilmeli);sıparişte n daha yüksek kıvamlı betonu geri çevirmeli,daha kuru kıvamlı beton için hazır beton firmasıyla irtibat kurulmalıdır.
  3. Soğuk ve sıcak havalarda taze betonun sıcaklığı ölçülmelidir.
  4. Teslim edilen betondan,her biri ayrı transmikserden olmsk üzere,TS-EN 206-1’de belirtilen adetlerde küp veya silindirnumune alınmalıdır.
  27)Betonun dökümü ve yerleştirilmesi sırasında dikkat edilecek noktalar:
  • Beton mümkün olduğunca yerleştirileceği yere veya yakın bir bölgesine dökülmelidir.Betonu belirli bir bölgeye yığıp,kürekle yerine yerleştirmeden kaçınılmalıdır.
  • Beton homojen tabakalar halinde yerleştirilmelidir.Yerleştirme esnasında büyük yığınlarınve eğimli tabakaların oluşturulmasına engel olunmalıdır.
  • Beton kalıba 1.5 m den daha yüksekten dökülmemelidir.
  • Betonu yerleştirme ve sıkıştırma hızları uyum içinde olmalıdır.Gecikme ve duraklamalara eydan verilmemeli,bunun sonucu oluşabilecek soğuk derzlere imkan verilmemelidir.Bu tür uygulamalarda muhtemel hava kabarcıklarına karşı kalıp yağlanmalıdır.
  28)Hazır betonun avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
  • Sistem ve ürün denetimi sürekli yapılır.
  • Yüksek teknoloji ürünü bir karışım olduğundan iyi sonuç verir.
  • Malzeme,zaman ve paradan tasarruf sağlar.
  • Bilgi,deneyim,uzmanlık eksikliği ve yanlış uygulamardan kaynaklanan zararların ve kazaların önüne geçer.
  • Yalnızca büyük yaıplarda değil,istenilen yerde,istenilen miktarda kullanılabilir.
  • Çevrecidir.Hem beton bileşenlerinin çevreye saçılmasını önler hem de cadde ya da sokakları trafiğe uzun süreli kapatmaz.
  • Kayıt dışının önüne geçer.Ödemeler faturalı yapıldığından vergi kaçırma olayı minimize edilir.
  29) Püskürtme işlemi sırasında aşağıdaki husulara dikkat edilmelidir:
   Uygulamadan önce dağıtım elemanı ve püskürtme başlığının temiz ve çalışır durumda olması gereklidir.
   Hava kompresörü çalışma basıncını sürekli olarak sağlayabilecek durumda olmalıdır.
   Püskürtme yapılacak yüzeyler temizlenmeli ve hazırlanmalıdır.
   Püskürtme beton uygulamasından 1 saat önce,beton yüzeyinde oluşacak büzülmeleri önlemek için eski inşaat ile yeni beton arasındaki yapıştşrmaya engel olmayacak miktarda eski beton sathı sulanmalıdır.
   Püskürtme sırasında su basıncı püskürtme başlığı ucundaki hava basıncından 10-20 kpa fazla olacak şekilde ayarlanmalıdır.
   Püskürtme sırasında püskürtme başlığının uygulama yüzeyine olan uzaklığı 0.5 ile 1.5 m arasında olmalıdır.
   Duvar ve perde gibi yapılarda püskürtme işlemi alttan üste doğru yapılmalıdır.
   Püskürtme işleminden önce uygulama yüzeyine ince bir harç tabakası püskürtülmelidir.
   Püskürtme başlığının püskürtme yüzeyi ile arasındaki açı,zorunlu haller dışında 45 den küçük olmamalıdır.
   Püskürtme beton tabakalrı tavanda 20-50 mm,duvar ve yamaşlarda ise betonun yüzeyinden akmayacağı kalınlıklarda seçilmelidir.
   Tabaka oluştulurken uygulama yüzeyinden bir kaç defa geçmek suretiyle tabaka oluşturulmalıdır.
   Birinci tabaka priz aldıktan sonra eğer ikinci tabaka uygulaması yapılacaksa birinci tabakanın yüzeyi,hava veya kum püskürtme metodu ile gevşek malzemeden temizlenerek ikinci tabakanın iyi yapılması için pürüzlendirilmelidir.
   Mümkün olduğunca iş derzlerinden kaçınılmalıdır.İki tabaka yerleştirilmesi arasında uzun bir süre geçerse püskürtme yüzeyi,uygulama başlayıncaya kadar nemli tutulmalıdır.
   Uygulama sırasında yüzeye yapışmayarak geri sıçrayıp dökülen malzeme dökülen malzeme tekrar kullanılmamalıdır.
   Çalışma günü sonunda beton 45 olacak şekilde kesilmelidir.
   Püskürtme başlığı uygulama sırasında yüzeye dik olarak kullanılmalıdır.
   Püskürtme tek bir nokta yerine belli bir alana,püskürtme başlığına dairevi hareketler yaptırılarak uygulanmalıdır.
   Yerleştirmeye,önce kenar ve köşelerden başlanmalıdır.
   Düşey uygulamalarda (kolon,perde vb.) 15 cm den büyük beton kalınlıklar oluşturmak üzere püskürtme yapılırken beton,doğrudan yüzeye yayılmak yerine kalıbın aşağıdan yukarıya doğru doldurulması şeklinde püskürtülmelidir.
   Teçhizatlı uygulamalarda görüldüğü üzere teçhizatın arka kısmı betonla doldurulduktan sonra yan ve üst kısımları tamamen betonla kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır.
  30) Lifli Beton Tipleri:
  1. Çelik lifli betonlar
  2. Polipropilen lifli betonlar
  3. Karbon lifli betonlar
  4. Diğer lif tipli betonlar (asbest,cam..vs.)
  31) Çelik lifli betonun yapısal ve yapısal olmayan kullanımlarından bazı örnekler verilmiştir:
  • Endüstri yapılarında,
  • Hidrolik yapılarında,
  • Havaalanları ve karayollarının yol kaplamasında,
  • Kolay işlenemeyen beton gerektiğinde,
  • Shotcrete kaplamalarında,
  • Şev stabilitesinin sağlanmasında,
  • İnce kabuk yapılarda,
  • Patlamaya (infilak tesislerine) karşı,
  • Depreme dayanıklı yapılarda.
  32) Çelik liflerle polipropilen lifler arasındaki farklar:
  Çimento matrisiyle lifler arsındaki aderans;çelik liflerde,adhezyon ve mekaniksel bir bağ ile;cam liflerde çimento ve cam arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşan bağ ile organik liflerde ise daha çok mekaniksel bir bağ ile sağlanmaktadır.

  Genelde çelik lifler betonda %1’den az ve polipropilen lifler ise %0.5’den az kullanılır.

  Polipropilen liflerin kimyasal olarak tepkimeye girmeyen bir yapısı olduğundan alkalilere vekimyasal yıpranmalara karşı dayanıklıdır.

  Çelik liflerin elastisite modülü polipropilen liflere göre daha yüksek olmasına karşılık çelik lifler magnetik ve elektriksel alanlarda iletken olduklarından hızlı ulaşım amaçlı demiryollarında tünellerde sistemleri bozabileceği için pek tercih edilmezler.

  33) Karbon ve polipropilen lifler arasındaki farklar:
  Karbon lifli betonlar,optik algılayıcı sistemlere ihtiyaç duymadan gerilme ve şekil değiştirmeleri algılayabilmeleri nedeniyle dikkat çekicidir.
  Lateks katkılı betonlar,yüksek eğilme ve basınç dayanımları,yüksek toklukları ve düşük permeabiliteleri ile göze çarpmaktadır.
  Ayrıca lateksli lifsiz betonlarla kıyaslandığında,karbon lifli ve lateksli betonların eğilme ve dayanım ve tokluğunun fazla olmasına karşın basınç dayanımının ve kimyasal tesirlere karşı dayanımı ise azdır.
  Latekssiz betonlarda lif katılması dayanımı arttırıken lateksli betonlarda yalnızca karbon lifli betonların dayanımı hafifçe artmıştır.
  Lateks katılması karbon çelik liflerin düktilesini arttırırken polietilen liflerde düşürmüştür.
  34) Özel üretim teknikli betonlar:
   Pompa betonları (Enjeksiyon)
   Prefabrikasyon harçları
   Püskürtme betonlar (Shotcrete)
   Prepakt betonlar (Ön sıkıştırılmış)
  35) Prepakt betonlar,bileşim bakımından değil,üretim bakımından ve yapım tekniği açısından diğer betonlardan ayrılır.Özellikle onarım,deniz altında kütle betonların imali ve keson imali için kütle betonların imali işlerinde kullanılmaktadır.Karışım yönünden diğer betonlarla aynı olmakla beraber,yerleştirme yönünden farklılık gösterir.
  Prepakt beton sadece belirli bir agrega sınıfını (16-22 mm) içermesi nedeni ile süreksiz bir granülometriye sahip bir betondur.

  36) Hafif betonun dezavantajları;
   İstenilen mekanik mukavemet sağlanamaz.
   Elastisite modülleri düşüktür.Bu nedenle çok fazla deformasyon yaparlar.
   Dinamik yükler altında sergiledikleri mukavemet normal betona göre çok düşüktür.
  37) Normal betonun içerisine değişik miktarlarda ve belli özelliklerde çelik liflerin katılması ile elde edilen lifli beton teknik olarak normal betonun zayıf olan pek çok özelliğini iyileştirerek performansını arttırmaktadır.Çelik lifler betonun özellikler üzerinde aşağıdaki şekillerde etkili olmaktadır:
  Betonun;
   Tokluğunu,
   Darbe bayanımını,
   İlk çatlak dayanımını,
   Çekme dayanımını,
   Nihayi eğilme dayanımını,
   Yorulma dayanımını,
   Deformasyon kapasitesini,
   Kavitasyon-erozyon dayanımını arttırırken;
   Basınç dayanımı ve
   Elastisite modülü üzerinde artma/azalma şeklinde değişim etkisi göstermektedir.
  38) Endüsriyel döşemelerde çelik liflerle güçlendirilmiş beton kulllanılmasının avantajları;
   Döşeme kalınlığının azaltılması,
   Geleneksel hasır donatının kaldırılması,
   Daha düşük bakım,onarım masrafları,
   İnşaatın kısa zamanda basit ve kolay bir şekilde tamamlanması,
   Çatlak yayımasının durdurulması,
   Döşemenin maruz kalacağı dinamik yüklere karşı daha da güçlendirilmesi,
   Liflerin üç boyutlu donatı gibi çalışması sonucu yapısal güvenliğin artması.
  39) Kompozit malzeme,iki ya da daha çok malzemenin,kullanım yerindeki aranan özelliklere daha uygun bir malzeme elde etmek için,değişik malzemelerin fiziksel olarak birleştrilmesi ile oluşturulan yeni malzemeye denir.
  40) Korozyon,suyun varlığı ile oluşan bir etki olarak gözönüne alınabilir.Korozyon,metallerin ortamdaki oksit ve benzeri bileşiklerle reaksiyona girmesi sonucu oluşan elektrokimyasal bir olaydır.Korozyon (oksitlenme),çözülme olayının tersi olarak da açıklanabilir.
  41) Kendiliğinden yerleşen betonların avantajları:
   Daha hızlı inşaat yapım süresi
   İşçilik maliyetlerinde azalma
   Daha iyi yüzey düzeltmeleri
   Boşluksuz ve prüzsüz yüzey elde etme imkanı
   Geçirimsizlik artışı
   Segregasyonu engelleme
   Kolay yerleştirme ve işlenebilirlik
   Artırılmış durabilite
   Yapı tasarımında serbestlik artışı
   Daha ince beton bölümleri
   Vibrasyona gerek kalmadığından gürültü seviyelerinde azalma
   Daha güvenli çalışma ortamı.
  42)Kendiliğinden yerleşen betonun uygulama alanları:
   Tüm betonarme elemanlar
   Güçlendirme projeleri
   Sık donatılı betonarme elemanlar
   Karmaşık ve detaylı kalıp gerektiren değişik geometride yapı elemanları
   Mimari paneller.
  43)Silindirle sıkıştırılmış betonların uygulama alanları:

  Bu uygulama alanlarından bazıları, normal yollar, fabrika içi yollar, yapım için kullanılacak geçici yollar, park alanları, servis alanları, depo alanları, malzeme stok alanları, hava alanı pist ve ulaştırma yolları, ağır trafikle yüklü yollar ve oto yolların temel ve kaplama tabakalarıdır.
  44)Betonu yıpratan fiziksel etkiler iki gruba ayrılır:
  Kütle Kaybına Yol Açanlar
  • Aşınma
  • Erozyon
  • Kavitasyon (oyulma)
  Çatlamaya Yol Açanlar
  • Islanma-Kuruma
  • Donma-Çözülme
  • Boy ve Hacim Değişimleri
  • Yüksek sıcaklıklar ve yangın
  • Aşırı yükleme
  • Tekrarlı yükleme sonucu yorulma
  45)Abrasif aşınma beton yüzeylerin (döşeme,zemin betonu,basamak,yol betonu,vb.) kuru sürtünme etkisi ile zamanla artan kütle kaybıdır.


  Erozyon ise içinde askı halinde parçacıklar bulunan sıvıların özellikle yüksek hızlarda beton yüzeyini çizerek yine abrasif yolla aşınmasıdır.


  Kavitasyon,su yapılarında rastlana oyulma olayıdır.


  46)Beton içindeki suyun donması yavaş ilerleyen bir süreçtir.Donma hızını,ısının beton içindeki transfer hızı,donmamış su içindeki eriyik alkali konsantrasyonunun artımı ve donma donma noktasının boşluk çaplarıyla değişimi etkiler.Küçük cisimlerdeki yüzey geriliminin fazlalığı nedeniyle,donma nispeten büyük boşluklarda başlar ve küçüklere doğru ilerler.
  Buzlanma sırasında boşluk yüzeylerinde oluşan fazla enerji ve boşluk suyu potansiyel enerjisindeki azalma,beton içindeki suyun donma noktasını düşürür.Beton içindeki boşluk çapları değişken olduğundan,boşluk suyunun yaklaşık üçte biri -30 C’de,üçte ikisi -60 C’de donar.Boşluk suyu buza dönüştükten sonra bile yüzeylerde ince bir su filmi kalır.Aşağıdaki şekil beton içindeki suyun donma sıcaklığının boşluk yarıçaplarına bağlı olarak değişimini göstermektedir.

  mikro meso makro
  Boşluk yarıçapı (nm)
  Boşluk boyutlarına bağlı olarak donma sıcaklığının değişimi
  47)Dürabilite:Betonun dayanıklılığıdır.Bir başka ifadeyle betonun dış etkilere karşı göstermiş olduğu dirençtir.Günümüzde beton üzerindeki gelişme sadece basınç dayanımından ibaret değildir.Dürabilitenin dearttırılması zorunludur.Çünkü,dayanımın artması betondan beklenen performansın artması anlamına gelmez.Beton tasarımı önce dürabiliteye sonra dayanıma göre yapılmalıdır.
  48)Kimyasal etkilere maruz betonlarda alınacak önlemler:
  • Kimyasal etki zayıf ise geçirimsiz bir beton üretmek suretiyle sorun çözülebilir.
  • Kimyasal etki orta şiddette ise geçirimsiz bir beton üretiminin yanısıra,beton üretiminde kullanılan malzemelerde değişikliğe gidilebilir.Örneğin sülfatlara maruz kalacak betonda sülfata dayanıklı çimento kullanılabilir.
  • Kimyasal etki şiddetli ise bu durumda (b) maddesinde sözü edilen önlemlere ek olarak,yapıyı dıştan izole etmek gerekir.
  49)Betonun bozulmasına yol açan kimyasal reaksiyonları üç ana grupta toplamak mümkündür:
  I. Grup Reaksiyonlar düşük sertlikteki suların çimento hidrate bileşenlerini çözmesi ve yıkayarak beton bünyesinden uzaklaştırması şeklinde gerçekleşir.
  II. Grup Reaksiyonlar agresif sıvıların çimento hidrate bileşenlerini çözmesidir.
  III. Grup Reaksiyonlar genleşen ürünler oluşturarak betonda hasara yol açarlar.
  50)Sülfat,çimentonun bazı bileşenleri ile reaksiyona girerek betınun zamanla bozulmasına neden olur.Bu saldırı,sülfat iyonlarının,sertleşmiş betondaki alüminli ve kalsiyumlu bileşenlerle kimyasal reaksiyona girmesi,etrenjit ve alçıtaşı oluşturması ile gerçekleşir.Reaksiyon ürünleri betonda genleşme yaratarak çatlaklara ve dağılamaya yol açar,agrega-çimento aderansının etkilnmesiyle betonun mukavemeti düşer.Sülfat saldırısına uğramış betonun karakteristik görünümü,özellikle köşe ve kenarlardan başlayarak tüm kütleye yayılan beyaz lekeler,çatlaklar ve dökülmelerdir.Betonun kolayca ufalanabildiği ve yumuşadığı görülür.
  51)Betonun sülfata dayanıklılığını sağlamak için alınacak önlemleri,betonun geçirimsizliğinin sağlanması,çimento C A ve Ca(OH) içeriğinin sınırlandırılması,puzolanik katkı maddeleri kullanılması,gereğinde betonun kaplamalarla sülfata karşı izole edilmesi şeklinde özetlemek mümkündür.
  52)Etrenjit oluşumu;Gecikmiş etrenjit oluşumunu (DEF) aslında içten gelen sülfat etkisi olarak tanımlamak mümkündür.DEF’in oluşum nedeni,prefabrik sektöründe elemanların hızlı priz alamsı ve dayanım kazanması için uygulanan yüksek sıcaklığa bağlanmaktadır.
  53)Beton agregalarında aranan özelliklerden biri çimento harcı ile zararlı kimyasal reaksiyona girmemesidir.Ancak bazı tür agregalar,belirli ortamlarda aşırı genleşme gösteren reaksiyonlara yol açıp,betonun zamanla çatlamasına,bozulamsına neden olabilmektedir.Bu tür reaksiyonlar arasında en yaygın görüleni alkali-agrega reaksiyonu adıyla da bilinen alkali-silika(ASR) reaksiyonudur.
  54) Alkali-silika reaksiyonunu etkileyen faktörler:
  a) Agreganın reaktivitesi (amorf ve kısmi krıstalize olmuş silikanın varlığı),
  b) Reaktif agreganın varlığı ve granülometrisi,
  c) Boşluk suyundaki alkali (Na ,K ) ve kalsiyum (Ca ) iyonu konsantrasyonu,
  d) Suyun varlığı ve beton içinde taşınımı,
  e) Ortam koşulları (Buz çözücü tuzların,alkali içeren maddelerin vb. varlığı),
  f) Çimento tipi ve dozajı,
  g) Betonda puzolanik maddelerin,katkı maddelerinin kullanımı,
  h) Aktif silis içeren yüzey sertleştiricilerin,cam liflerinin kullanımı gibi dıştan etki durumu.

  55)Buz çözücü tuzlar,hava katkısız ve yeterli dayanım kazanmamış betonda kabuk atma,soyulma gibi etkilerin yanında çeliği korozyona uğratır.
  Deniz suyu, sülfat etkisine dayanıksızbetonu parçalar.Gözenekli ya da çatlak içeren betonda çeliğin korozyonuna sebep olur.
  Etil alkol,metil alkol,beton içine sızarak sıvı kaybına sebep olur.
  56)Beton veya sıvıların yüzeyinde bazen görülen beyaz lekekler çiçeklenme (efflorescence) olarak adlandırılır.Bunlar daha çok çimento harcında kireçli bileşenlerin çözünüp,dışarıya sızması ve yüzeyde kristalleşip birikmesi sonucu oluşur.
  57)Betonda çatlak oluşumuna sebep olan zorlanma mekanizmalarını üç ana grupta toplamak mümkündür:
  a) Beton bünyesinde gelişen hareketler:Kuruma büzülmesi,sıcaklık farklılıklarından oluşan genleşme ve büzülmeler,plastik büzülme,plastik oturmalar bu tip deformasyonlardır.
  b) Beton içinde gömülü maddelerin genleşmesi:Bu gruba örnek olarak,donatının korozyonu sonucu oluşan hacim artışı veya alkali-silika reaksiyonu sonucu oluşan jelin genleşmesi nedeniyle oluşan çatlaklar verilebilir.
  c) Dış etkiler:Bu tip etkilere en iyi örnekler,kimyasal etkileşimler,aşırı yüklemeler veya farklı oturmalardan kaynaklanan deformasyonlardır.
  58)Çatlak Oluşumları ve Nedenleri:
  I. TAZE BETON:
  • Plastik Büzülme
  • Plastik Oturma
  • Kalıp ve Zemin Hareketleri
  • Donma-Çözülme,vb.
  II. SERTLERŞMİŞ BETON:
  • Çeşitli Rötre (Büzülme) Olayları
  • Termal Etkiler
  • Kimyasal,Fiziksel ve Biyolojik Nedenlerle Betonun Bozulması
  Donma-Çözülme
  ASR(alkali-silika reaksiyonu)
  Boy ve Hacim Değişimleri
  Islanma-Kuruma
  Yüksek Sıcaklıklar ve Yangın
  Donatı Korozyonu
  Sülfat Etkisi
  DEF (gecikmiş etrenjit oluşumu)
  Kabronatlaşma
  • Yapısal Nedenler
  Aşırı Yükleme,Mesnet Çökmesi
  Sünme,Zemin Problemleri,vb.
  59)Plastik büzülme (rötre) çatlaklarına en çok döşeme tipi yüzeyi geniş elemanlarda rastlanır.Olatın nedeni,beton karışımında kullanılan ve kimyasal reaksiyona girmeyen fazla suyun boşluklardan kapilarite yoluyla yukarı çıkmasıdır. Terleme,kusma adı verilen bu olay,betonun yerleştirilip,perdahlanmasından 2-4 saat sonra görülür.Yüzeye çıkan bu su filmi özellikle sıcak,kuru ve rüzgarlı günlerde hızla buharlaşır ve betonun yüzeyi kuruyup matlaşır.
  60)Taze beton kalıbına yerleştirildikten sonra,yerçekimi kuvvetlerinin etkisiyle,beton bileşenleri özellikle iri agregalar aşağıya doğru çökerken karışım suyu ile yer değiştirler.Çökme sırasında betonda terleme meydana gelir.Su yukarıya çıkarken çimento partiküllerini yüzeye taşır.Yüzeye çıkan su nedeniyle hacimde küçülme meydana gelir.Bu çökme hareketi donatı veya kalıplar tarafından engellenirse yerel olarak çatlakalr oluşur.Yüzeyde zamanla soyulabilen ince zayıf bir tabaka meydana gelir.
  61) Betonda kabuk şeklinde soyulmaya neden olan çatlamaların en sık görüldüğü bölgeler ve nedenleri:
  Pürüzsüz görünümlü betonda,geçirgen olmayan kalıp nedeniyle,
  Döşemelerde,aşırı perdah nedeniyle görülür.

  BETON TEKNOLOJISI DERSI ARA SINAVI (cevap anahtarı)
  Sl. Aşağıdaki terimleri açıklayınız (10P).
  Hazır Beton:
  Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin, beton santralında veya mikserde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye 'taze beton' olarak teslim edilen betona ' Hazır Beton' denir,
  C25:
  28 günlük standart silindir basınç dayanımı 25 MPa olan beton sınıfıdır.
  Hidratasyon:
  Çimentoda karma oksitlerin su ile reaksiyona girerek kristal yapıya dönüşmesi olayıdır.
  Püskürtme beton:
  Püskürtme (Shotcrete, Torkret) beton sistemi; onarım ve yapım amacıyla önceden hazırlanmış betonun uygulama yüzeyi veya uygulama alanına hava basıncı yardımıyla belli bir uzaklıktan yüksek hızla püskürtülmesi ile elde edilen betondur.
  Tüvenan agrega:
  Agrega ocağından veya konkasörden elde edilerek, boy sınıflarına ayrılmadan, olduğu gibi kullanılan doğal karışık agregaya, "tüvenan agrega" denilmektedir.
  S2. i-Portland çimentosunu oluşturan ana bileşenler nelerdir? İsimlerini, açık ve kısaltılmış formüllerini yazınız. (10P)
  ii-Kalsiyum silikatlann hidratasyon ürünlerini yazınız ve bu ürünlerden C-S-H jelinin çimento hamurunun bağlayıcılık özelliği üzerindeki etkisini açıklayınız. (10P)

  C2.i-
  Ana bileşenler Çimento kimyasına göre sembolü
  Dikalsiyum silikat, 2CaO.Si02 C2S
  Trikalsiyum silikat, 3CaO.SiO2 C3S
  Trikalsiyum aluminat, 3CaO.Al203 C3A
  Tetrakalsiyum aluminafemt, 4CaO. Al2O3. Fe2O3 C4AF

  ii- Kalsiyum silikatlar (C2S ve C3S) ve su (H) reaksiyona girerek kalsiyum-silikat-hidrat (kısaca C-S-H) denilen bir ürün (C3S2H3) ile kristal yapıya sahip kalsiyum hidroksit (CH) meydana getirirler. Aslında, çimentoya bağlayıcılık özelliğini kazandıran husus C-S-H ürününün oluşmasıdır. C-S-H büyüklüğü moleküler mertebededir ve yaklaşık olarak çimento tanesinden 1000 defa daha küçüktür. C-S-H'ın oluşması ile bu parçacıkların arasındaki çekim kuvveti bağlayıcı özellik doğurmaktadır. Çimento hamurunun kazandığı dayanım C-S-H jelinin miktarına bağlıdır. Doğal olarak, C-S-H jelinin tümü bir anda meydana gelememektedir. Hidratasyon olayı devam ettikçe C-S-H jelinin üretimi de devam etmekte ve çimento hamurunun dayanımı artmaktadır.

  S3. Betonda kullanılacak maksimum agrega tane boyutu seçilirken hangi kriterlere
  uyulmalıdır ?(10P)
  C3.
  Beton yapımında kullanılacak maksimum agrega tane boyutu aşağıdaki ölçülere uygun olmalıdır:
  Maksimum tane boyutu ≤1/5 x en dar kesitli kalıp genişliği
  ≤3/4 x iki donatı arasındaki en küçük mesafe
  ≤1/3 x döşeme derinliği


  S4. Hazır betonun teslim alınması esnasında hangi hususlara dikkat edilmelidir?(20P)
  C4.
  1-Her transmikser irsaliyesi beton boşaltılmaya başlamadan önce kontrol edilerek siparişe uygun olduğundan ve taşıma süresinin geçmediğinden emin olunmalıdır.
  2-Kıvam gözlenmeli (gerekirse çökme deneyiyle kontrol edilmeli); siparişten daha yüksek kıvamlı betonu geri çevirmeli, daha kuru kıvamlı gelen beton için hazır beton firmasıyla irtibat kurulmalıdır.
  3-Soğuk veya sıcak havalarda taze betonun sıcaklığını ölçülmelidir.
  4- Teslim edilen betondan ilgili standartlara göre numuneler alınarak kalite kontrolü yapılmalıdır.

  S5. Beton yolların asfalt kaplamalara göre üstünlükleri nelerdir? Başlıklar halinde
  yazınız. (20P)

  C5.
  1. Beton Yolların Yapısal Ömrü Fazladır
  2. Beton Yollar Ekonomiktir
  3. Beton Yollar Dayanıklıdır
  4. Beton Yollar Daha K-ısa Durma Mesafesi Sağlar
  5. Beton Yol Akaryakıt Tasarrufu Sağlar
  6. Beton Yollar Gece Görüşünü Kolaylaştırır
  7. Beton Yolun Hammaddesi %l00 Yerlidir
  8. Beton Yol Her Mevsimde Her Türlü Koşulda Uygulanabilir
  9. Beton Yol Çevrecidir
  10.Beton Yolun Yatırım Maliyeti Daha Düşüktür
  S6. Püskürtme betonda hangi durumlarda yaş hangi durumlarda kuru sistem seçilmelidir?(20P)
  C6.
  1. Daha uzun mesafeye malzeme sevketmek ve uzun süre muhafaza etme amaçlandığında KURU sistem seçilmelidir. (YAŞ'da betonun kullanma süresi betonun donma süresi ile kısıtlı olması nedeni ile işteki duraksamalar özel önlem almayı gerektirir.)
  2. Yatırım maliyeti YAŞ'da, KURU'ya göre en az üç mislidir, îşletme maliyetleri açısından ise daha kısa zamanda daha fazla üretim imkanı sağlaması, rebound oranlarının düşüklüğü YAŞ SÎSTEMÎ daha avantajlı kılar. KURU sistem özellikle problemli sahalarda kesikli ve az miktarda püskürtmenin yapılması gereken sahalarda ekonomiktir. Özellikle, zemindeki kısa süreli aç ve patlat işlerinde zeminin hemen desteklenip, toprağın geçici stabilizasyonunda çalışma esnekliği sağlar.
  3. Yaş sistemin en önemli avantajı, tünel ortamında daha az toz oluşturması nedeniyle havalandırma maliyetleri ve işçi sağlığı açısından risklerinin daha düşük olmasıdır.
  4. KURU sistemle en fazla 5m3/saat püskürtme yapılabilmesine karşın, YAŞ sistemle bu miktar 20m3/saat'e çıkabilir. Bu nedenle seri imalat yapılmak istenen durumlarda YAŞ sistem tercih edilmelidir.

 2. The Following 4 Users Say Thank You to mikailozbey For This Useful Post:

  celalsungu (15-04-2008), MiD_NiGhT (22-12-2008), Y.Yıldırım (15-05-2008), yaso (06-05-2008)

 3. #2
  Kıdemli Üye by_fenaaa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08-04-2006
  Yaş
  32
  Mesajlar
  948
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  0
  Thanked 49 Times in 17 Posts
  ALLAH'tan bu dersten geçtim ama ben tekniker olarak bu kadar detaylı görmedik...
  ama çok sıkıntılı bi ders....


  paylaşım için tşk...

 4. The Following User Says Thank You to by_fenaaa For This Useful Post:

  yaso (06-05-2008)

 5. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12-04-2006
  Yaş
  30
  Mesajlar
  14
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Question beton deneyleri

  selam kardeş şu üç deney hakkında bi bilgin var mı? teşekkürler
  ve-be deneyi , sıkıştırma faktörü deneyi , sarsma tablosu deneyi.

 6. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  27-06-2006
  Mesajlar
  6
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Ve-be, SikiŞtirma FaktÖrÜ, Yayilma Kivamlari

  Alıntı polat 2 Nickli Üyeden Alıntı
  selam kardeş şu üç deney hakkında bi bilgin var mı? teşekkürler
  ve-be deneyi , sıkıştırma faktörü deneyi , sarsma tablosu deneyi.
  I. VEBE DENEYİ METODU

  1. Kullanılan araç, gereç ve cihazlar :
  q Vebe ölçer (konsistometre)
  · Silindir şekilli kap : Taze betonun özelliklerini değiştirmeyen, iç çapı (240±5) mm, yüksekliği (200±2) mm olan silindir şekilli, kenar et kalınlığı 3 mm, taban et kalınlığı 7,5 mm, kenarlarında el tutamakları ve titreşim masasına emniyetli şekilde kelebek vidalarıyla bağlantıyı sağlayacak kulakları olan kap.
  · Çökme Hunisi : Tabanı (200±2) mm , üst yüzü (100±2) mm ve yükseklik (300±2) mm olan, 1,5 mm veya daha kalın metalden yapılmış, içinde perçin başlığı vb çıkıntı bulunmayan, kalıbın dışında üst yüzeye yakın tutma parçası bulunan kesik huni
  · Disk : Saydam, yataya konumda klavuz yuva içerisinde düşey olarak kayan ve vida ile sıkıştırılarak konumu sabitlenen çubuğa monte edilmiş, (230±2) mm çapında, (10±2) mm kalınlığında olan bir disk. Diskin üzerine yerleştirilen kütlelerle birlikte toplam kütlesi 2750±50 gr olmalıdır.
  · Titreşim Masası : (380±3) m uzunlukta, (260±3) mm genişlikte, 50 Hz ile 60 Hz arasındaki anma frekansında çalışan, üzerinde boş kap bulunduğunda düşey genliği yaklaşık ±0,5 mm olan titreşim masası.
  q Sıkıştırma (Şişleme) Çubuğu : (600±5) mm boyunda , (16±1) mm çapında ucu yuvarlatılmış daire kesitli düz çelik çubuk
  q Tekrar Karıştırma Kabı : Su emmeyen, rijit yapılı, betonun şaşula ile karıştırılmasına uygun kap
  q Kronometre : Süreyi 0,5 saniye doğrulukla ölçmeye uygun bir kronometre
  q Şaşula

  2. Vebe ölçer rijit, yatay konumdaki bir taban üzerine yerleştirilir ve silindir şekilli kap titreşim masasına kelebek vidalarla sıkıca bağlanır.
  3. Çökme kalıbı (hunisi) nemlendirilir ve silindirik kabın içerisine yerleştirilir.
  4. Tutma kolu döndürülerek huni çökme kalıbı üzerine getirilir, kalıba temas edecek şekilde indirilir ve sabitleme vidası ile çökme kalıbı sıkıştırılır.
  5. Taze Betondan Numune Alma Talimatına göre harmanı temsil edecek 20 dm3 'lük deney numunesi alınır.
  6. Taze beton slump hunisine 3 tabaka halinde ve her tabakanın sıkıştırılmış durumdaki kalınlığı, huni yüksekliğinin yaklaşık 1/3 ‘ü olacak şekilde doldurulur.
  7. Sıkıştırma çubuğu darbeleri her tabakanın yüzey alanına eşit olarak dağıtılmalıdır, en alt tabaka sıkıştırılırken gerekirse şiş düşey doğrultuya göre hafifçe yatırılması sağlanmalıdır.
  8. Şişleme yapılırken şişin bir alt tabakaya 2-3 cm girmesine dikkat edilir.
  9. En üst tabakanın sıkıştırılması esnasında, taze beton seviyesinin huni üst seviyesinden daha aşağı düşmesi halinde beton seviyesi sürekli olarak huni üst seviyesinden daha yukarıda olacak şekilde beton ilave edilir.
  10. En üst tabakanın sıkıştırılması işlemi tamamlanınca, sabitleme vidası gevşetilir, huni yukarıya kaldırılır ve huni silindirik kap dışına gelecek şekilde kol çevrilir.
  11. Çökme kalıbının yukarıya kalkmaması ve taze betonun silindirik kap içerisine yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Çökme kabı saplarından tutularak 5-10 sn içinde, titizlikle, düşey olarak ve sabit hızda yukarıya çekilir.
  12. Kol çevrilerek saydam disk beton kütlesi üzerine getirilir, vida gevşetilir ve disk betona temas edinceye kadar dikkatlice indirilir.
  13. Betonda düzgün çökme olması şartıyla, disk beton kütlesinin en yüksek noktasına temas eder ve bu esnada vida sıkıştırılır. Eğer düzgün çökme oluşmamışsa, saydam diskin silindirik kap içerisindeki betona oturacak kadar kayması sağlandıktan sonra vida sıkılır.
  14. Titreşim masası çalıştırılır ve aynı anda kronometre çalıştırılır.
  15. Bu sırada betonun nasıl sıkıştığı gözlenir.
  16. Diskin alt yüzeyi tamamen çimento hamuru ile kaplandığı zaman kronometre ve titreşim durdurulur.
  17. Geçen süre 1 saniye doğrulukla kaydedilir.
  18. Bu deney betonun çökme kalıbına (hunisine) doldurulmaya başlanmasından itibaren herhangi bir kesinti olmadan 5 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.

  19. Teslim edilen betonun kıvamı, irsaliye üzerinde yazılı olan kıvam sınıfı değerleri içinde olmalıdır. Vebe sınıfları :

  Sınıf Vebe Süresi (sn)
  V 0 ≥ 31
  V 1 30 – 21
  V 2 20 – 11
  V3 10 – 6
  V 4 5 - 3

  20. Bu talimat ile ilgili yapılan tüm faaliyetlerde TS EN 12350 - 3 referans alınmalıdır.


  II. SIKIŞTIRILABİLME DENEYİ

  1. Kullanılan araç, gereç ve cihazlar :
  q Kap : Çimento hamurundan kısa sürede olumsuz etkilenmeyen metalden yapılmış ve tabanı (200±2) mm X (200±2) mm, yüksekliği (400±2) mm ile taban ve yan yüz kalınlığı en az 1,5 mm olan prizma şekilli bir kap.
  q Mala : Düz kenarlı
  q Betonu Sıkıştırma Cihazı :
  a. İç (daldırma tipi) vibratör : En düşük frekansı yaklaşık 120 Hz (dakikada 7200 devir) olan vibratör
  b. Titreşim Masası : En düşük frekansı yaklaşık 40 Hz (dakikada 2400 devir) olan masa
  q Tekrar Karıştırma Kabı : Su emmeyen, rijit yapılı, betonun şaşula ile karıştırılmasına uygun kap
  q Şaşula
  q Düz kenarlı mastar : uzunluğu en az 200 mm olan mastar
  q Cetvel
  q Nemli bez
  2. Taze Betondan Numune Alma Talimatına göre harmanı temsil edecek 20 dm3 'lük deney numunesi alınır.
  3. Beton prizma şekilli kaba, malanın, kap üst kenarı üzerinde devrilmesi ve mala üzerindeki taze betonun kap içerisine serbestçe akıtılması yoluyla taşıncaya kadar sıkıştırılmadan doldurulur.
  4. Kap doldurulduktan sonra kabın üst yüzeyi sıkıştırılmadan mastarlanır.
  5. Kap içerisinde gevşek şekilde yerleşen beton, hacminde daha fazla küçülme meydana gelinceye (daha fazla sıkışmayıncaya) kadar, daldırma tipi vibratör veya titreşim masası kullanılarak sıkıştırılır.
  6. Sıkıştırma esnasında sızma, sıçrama yoluyla beton kütlesinde eksilme olmamasına dikkat edilir.
  7. Sıkıştırma işlemi sonunda sıkışmış beton yüzeyi ile prizmatik kalıbın üst yüzey kenarı arasındaki ortalama mesafe 1 mm yaklaşımla ölçülerek çökme yüksekliği belirlenir (s)
  8. Bu değer, kabın her kenarının orta noktasından ölçülen mesafelerin ortalaması alınarak hesaplanır.
  9. Sıkıştırılabilme derecesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

  c : 400 c : Sıkıştırılabilme derecesi
  400 - s s : Sıkışmış beton yüzeyi ile kabın üst yüzey kenarı arasındaki 1 mm duyarlılıkta ölçülen mesafe

  10. Sıkıştırılabilme sınıfları :

  Sınıf Sıkıştırılabilme Derecesi
  C 0 ≥ 1,46
  C 1 1,45 – 1,26
  C 2 1,25 – 1,11
  C 3 1,10 – 1,04


  11. Bu talimat ile ilgili yapılan tüm faaliyetlerde TS EN 12350 - 4 referans alınmalıdır.  III. YAYILMA TABLASI DENEYİ

  1. Kullanılan araç, gereç ve cihazlar :
  q Yayılma Tablası : Üzerine betonunun konulabileceği, (700±2) mm X (700±2) mm ölçülerinde alana sahip, hareketli, düz plaka ve bu plakanın üzerine belirli yükseklikten düşürüleceği, üstteki plakanın menteşeyle bağlı olduğu sert alt tabakadan meydana gelen tabla.
  Üst plakası en az 2 mm kalınlığında ve (16±0,5) kg ağırlığında olan düz metal yüzeyden oluşan, çimento hamurundan olumsuz şekilde etkilenmemelidir (paslanma vb.).
  Tabla ortası, tablanın orta noktasından geçen birbirine dik ve kenarlara paralel iki çizgi ve merkez etrafında (210±1) mm çaplı daire şeklin metal üzerine kazınmasıyla belirtilir.
  q Kalıp : Tabanı (200±2) mm , üst yüzü (130±2) mm ve yükseklik (200±2) mm olan, 1,5 mm ‘den daha kalın metalden yapılmış, içinde perçin başlığı vb çıkıntı bulunmayan, kalıbın dışında üst yüzeye yakın tutma parçası ve tabana yakın ayakla basma parçaları bulunan kesik huni
  q Sıkıştırma (Şişleme) Çubuğu : Kenar uzunluğu (40±1) mm olan kare kesitli, yaklaşık 200 mm uzunlukta sert metalden yapılmış çubuk. Çubuğun 120-150 mm uzunluktaki devam eden kısmı, çubuğun tutulmasını kolaylaştırmak üzere dairesel kesite dönüştürülmelidir.
  q Cetvel : En az 700 mm uzunlukta ve 5 mm aralıkla bölümlenmiş cetvel
  q Tekrar Karıştırma Kabı : Su emmeyen, rijit yapılı, betonun şaşula ile karıştırılmasına uygun kap
  q Kronometre veya saat : Zamanı 1 saniye doğrulukla ölçmeye uygun özellikte
  q Şaşula
  q Nemli Bez
  2. Taze Betondan Numune Alma Talimatına göre harmanı temsil edecek 20 dm3 'lük deney numunesi alınır.
  3. Yayılma tablası, düz, yatay, titreşim veya darbe tesiri olmayan bir zemine yerleştirilir.
  4. Tabla ve kalıp temizlenir, deneyden hemen önce yüzeyde serbest su kalmayacak şekilde nemlendirilir.
  5. Kalıp,üst plakanın ortasına yerleştirilir.
  6. Taze beton kalıba iki eşit tabaka halinde, her tabaka sıkıştırma çubuğu ile 10 kez şişlenerek sıkıştırılır.
  7. Kalıp üst seviyesinden taşan fazla beton, sıkıştırma çubuğu kullanılarak sıyrılır.
  8. Kalıp üst yüzeyinin sıyrılmasından 30 saniye sonra, kalıp el tutamaklarından tutularak 3 – 6 saniye içinde düşey olarak yukarıya doğru çekilir.
  9. Tablanın ön tarafında bulunan uç levhasına basılarak yayılma tablası sabitlenir ve üst plaka, durdurma parçasına kadar yavaşça kaldırılır, kaldırma esnasında üst plaka, durdurma parçasına sert çarpmamalıdır.
  10. Üst plaka alt durdurucular üzerine serbestçe düşürülür. Bu işlem 15 düşürme yaptırılacak şekilde tekrarlanır.
  11. her kaldırıp düşürme işlemi, 2 saniyeden az, 5 saniyeden daha fazla olmayan sürede tamamlanmalıdır.
  12. Düşürme işlemleri tamamlandıktan sonra üst plakaya yayılan beton tabakasının en büyük boyutları, plaka kenarlarına paralel doğrultuda cetvele ölçülür ve ortalaması alınarak 10 mm ‘ye yuvarlanır.
  13. Tabla üzerindeki betonda ayrışma meydana geldiği tespit edilirse deney geçersiz kabul edilir.
  14. TS EN 206 – 1 ‘e göre yayılma sınıfları aşağıda verilmiştir:

  Sınıf Yayılma Çapı (mm)
  F 1 ≤ 340
  F 2 350 – 410
  F 3 420 - 480
  F 4 490 – 550
  F 5 560 – 620
  F 6 ≥ 630
  15. Bu talimat ile ilgili yapılan tüm faaliyetlerde TS EN 12350 - 5 referans alınmalıdır.

 7. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  24-08-2007
  Yaş
  98
  Mesajlar
  1
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  allahtan bu dersi gecmistim...notlarimida atmistim neyse bu ozet işime yarar artik..paylaşimin için tşk ederim

 8. #6
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  31-12-2007
  Mesajlar
  1
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  arkadaşım sana zahmet bide yumuşama noktası deneyi ile bilgi lazım. elinde varsa ve yazarsan sevinirim

 9. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  17-04-2008
  Mesajlar
  3
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  selam arkadaslar konuyla alakalı deil ama Yangın duvarları hakkında detaylı bilgi ve fotograf lazım ... eger elinizde varsa paylaşırsanız cok sevinirim Tesekkurler

 10. #8
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  26-10-2008
  Mesajlar
  1
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  betonun performansı

  merhaba arkadaşlar,
  betonun performansı konulu ödev aldım. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

 11. #9
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  26-10-2007
  Yaş
  29
  Mesajlar
  174
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  97
  Thanked 38 Times in 25 Posts
  hocamm bu nee yaa ? bu sorularıı okumasıı başaa belaa benim beton teknolojisi dersi seçmeliydii ve en rahatt geçtiğim derslerdenn biridirr... hiçç bu kadarr soruuu hazırlamakk aklımınn ucundann bilee geçmezz...bi kere çokk rahattır 4 sene boyuncaa hep betonu ve hooke yasasını incelemişsinizdir bu arada renkrenkli arkadaşımm beton hakkındaa internettee yüzlercee hattaa binlercee yayınn varr googlee bii incele derimm bide odtü inşaat mühendisliği bölümü hocası Turhan Erdoğanın beton adlı bir kitabı var yaklaşık 740 sayfalık bir kitaptırr bizz bu kitabıı incelediikk sana da beton performansı konusundaa yardımmcı olabilir

Benzer Konular

 1. Deniz kumunun inşaatlar da kullanımı!
  By YapisalAdmin in forum Betonarme Yapılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31-08-2010, 15:30
 2. Beton Yapım,döküm ve kuralları
  By YapisalAdmin in forum Betonarme Yapılar
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 20-02-2009, 18:09
 3. Beton ile ilgili yaşanabilecek problemler,Fotoğraflı
  By SerkanÇelik in forum İnşaat Sistemleri ve Yapı Bilgisi
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 29-07-2008, 12:20
 4. Beton Borularda Korozyon Ve Katodİk Koruma
  By YapisalAdmin in forum Betonarme Yapılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-04-2006, 15:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •